Alle samlingar på Filadelfia er avlyst inntil vidare. Me inviterer til "møte" på Facebook og Youtube kvar søndag kl. 12.00. Klikk på "Nettmøte" i menyen over.

Siste nytt
Tale palmesøndag 2020
Her er Sveinung Andersen sin tale fra nettmøtet palmesøndag. Du kan også se video på Facebook og Youtube. Videoene er tilgjengeleg i en uke.
Vil du vera med på fotokonkurranse?
Denne påska blir annleis. Me kan ikkje reisa langt vekk og overnatta på hytter eller hotell. Me kan knapt nok besøkja kvarandre. Kanskje fører det til at fleire av oss...
Tale 29. mars 2020
Høyr Åshild Bauge sin tale om "Gudsfrykt og Den Hellige Ånds trøst" her. Du kan også sjå video på Facebook og Youtube. Videoene er tilgjengeleg i en uke.
Bibelquiz
Nå er det mange som har fått ekstra mye tid hjemme. Her er en Bibelquiz for hele familien.
Besøk utsett til neste år
Langfredag skulle me fått besøk av forkynnaren Terje Berg. Nå er besøket utsett.
Weekenden på Solgry avlyst
Den planlagte menighetsweekenden på Solgry 17.-19. april er avlyst. Årsaka er smitteverntiltaka som er innførte for å hindra spreiing av koronaviruset.
 
Dagens Bibelord
Tankar om livet
Blokkerer du for sannheten?
Kan vår mangel på ærlighet og erkjennelse hindre oss fra se Gud? Han er synlig i skaperverket, sier Bibelen. Hvordan kan det da ha seg at nettopp skapertroen tilsynelatende er årsak til så mye intellektuell tvil i vår dager?
Les meir
Gaver til menigheten

VIPPS:
519082

 

Kontonummer for gaver til driften av menigheten:
3240.09.79390

 

Kontonummer for gaver til misjonsarbeidet vårt:
3240.09.81484

 

Kontonummer for gaver til utbygging av menighetslokalet:
3240.10.19161

Kalender
Fredag 10. April,
12:00 Møte på nett
Tale ved Einar Vestvik
Søndag 12. April,
12:00 Søndagsmøte på nett
Tale ved Oddvar Bauge