Velkommen til Filadelfia

Filadelfia er pinsekyrkja i Sveio.

Me vil leve saman med Gud, for menneska rundt oss

Meir om oss

Aktuelt
Søndag 20. juni får Filadelfia i Auklandshamn besøk av Ailen og Frode Myrli Wisnæs, i tillegg til Jarle Sortland. Ailen og Frode kjem så godt som direkte frå Israel og...
Misjonærfamilien Telhaug kjem på besøk til Filadelfia i Auklandshamn søndag 27. juni.
Søndag 20. juni blir Jarle Sortland hovudtalar på vår gudsteneste som startar kl. 12.00.
Nettsida til Filadelfia, pfa.no, framstår i desse dagar med ny utsjånad. "Forandring fryder", heiter det. Me håpar du er enig i dette også når det gjeld nettsida, og at...

Tankar om livet

Bibelen viser oss veg til Guds løysingar på store og små utfordringar

"For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys".
Salme 36: 10 

Les meir

Smitteverntiltak - Covid19

Me følgjer styresmaktene sine reglar og smittevernrettleiaren til Noregs Kristne Råd

Les meir om smitteverntiltak

Powered by Cornerstone