Høyr Øyvind Gaarder Andersen sine talar

Nå kan du høyra opptak av Øyvind Gaarder Andersen si bibelundervisning i Pinsekyrkja Filadelfia Auklandshamn 18. og 19. november 2023.

Gaarder Andersen, som er førstelektor ved Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) og elles ein kjent forkynnar i Pinsebevegelsen, hadde trusforsvar (apologetikk) som tema for seminaret laurdag og talen på gudstenesta søndag. Gjennom undervisninga viste han at Bibelen er til å stola på, også i forhold til historie og naturvitskap. Og han viste korleis teikn og under er med på å stadfesta Ordet. Du kan høyra opptak av alle tre talane ved å klikka på TALAR øvst oppe på menylina eller lenka nedanfor:

https://www.pfa.no/talar-arkiv/tale/article/1742359

 

Powered by Cornerstone