Hør Øyvind Gaarder Andersen sin tale fra søndagsmøtet 8. mars

Øyvind Gaarder Andersen taler om Bibelen som vårt trosgrunnlag.
Powered by Cornerstone