Gud i naturen

Noen av oss opplever Guds nærvær sterkere ute i naturen, for eksempel i et vakkert vinterlandskap, enn i kirken. Ja, til og med den uttalt ikke-religiøse kan bli fylt av ærefrykt for skapningen og ane skaperen bakom ved slike anledninger.

I våre dager er det mange som mangler språk for slike opplevelser. Jeg ser ikke bort fra at sangen "Jag vill tacka livet" kan være et uttrykk for dette. Livet blir personifisert og framstår som et synonym for den eller det som som er større enn oss selv. Jeg tror også at Gud oppfatter den uadresserte takken til livet og bønnene som stiger opp til en ukjent Gud. Han har svaret på dem også. Kanskje venter han bare på at den som ber, skal identifisere seg? Oppgi adressen sin, så å si. "Hvor er du?" ropte han til Adam som hadde sprunget og gjemt seg. Først da Adam sto fram med et ærlig ansikt, kunne dialogen med Gud komme i gang.

Det er ikke underlig at Gud oppleves nær ute i naturen. Han er jo designeren og skaperen av alt det skapte. Vår fantastiske verden er uttrykk for skaperens storhet og hans lidenskap for variasjon og fargerike forskjeller. Og tenk på hans enorme sans for tall. Gud er uten tvil universets største matematiker. Derfor kan alt det vi kaller naturlover, men som egentlig er Guds lover, uttrykkes i tall og matematiske formler.

"Jeg tror ikke på Gud, jeg tror på vitenskapen," er det noen som sier. Som om Gud og vitenskapen skulle være motsatte størrelser. Det er de jo ikke. Sann vitenskap avdekker bare det Gud har skapt, og tar det i bruk. Noen ganger kan vitenskaplige oppdagelser misbrukes også, men de kan aldri brukes til å motbevise Gud. De kan egentlig heller ikke bevise Gud, ettersom han er høyt hevet over skaperverket. Men sann vitenskap kan peke i retning av at Gud finnes, og at han må være svært stor.

Verken fornemmelsen av gudsnærvær ute i naturen eller vitenskaplige spor av en stor skaper kan bringe oss i direkte kontakt med ham. Det kan bare mellommannen og frelseren, Jesus Kristus. "Ordet ble menneske og tok bolig blant oss. Og vi så hans herlighet," heter det i prologen til Johannesevangeliet. Det handler om den samme Jesus som i Matteusevangeliet sier:

"Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Jeg vil gi dere hvile"

Har du hatt en "nær Gud-opplevelse" i skisporet eller på toppturen? Ta fram nytestamentet og bli kjent med ham du bare ante nærværet av der ute. Han vil ikke skuffe deg om du vender deg til ham uten å pynte på noe. Framstår du som den du er, vil han vise deg hvem han er.

Powered by Cornerstone