Tankar om livet

Den kristne kirke påvirker

16.09.2019
Kirkens stemme i samfunnsdebatten blir hørt og får betydning. Derfor er det viktig hva kirken sier og gjør. Det bibelske mandatet er å tale som Guds ord.

Kanskje var du til stede og hørte Dag Øyvind Juliussens undervisning på Filadelfia onsdag 11. september. Hvis ikke har du anledning til å høre opptak av talene hans her på dette nettstedet. Jeg håper du benytter deg av denne muligheten. Jeg tror det vil medvirke til økt forståelse for samtiden og gi deg argumentene du trenger for å velge en annen retning enn det som er "main stream" i forholdet til konflikten mellom israelere og palestinere.

Blant mye annet peker Juliussen på hvordan kristne ledere på de britiske øyer valgte en annen vei enn kirkene i Sentral-Europa i århundrene som ligger bak oss, og hvilke følger det fikk for jødene. I Sentral- og Nord-Europa var den protestantiske kirken sterkt preget av Martin Luther. Luther var en stor Guds mann som på mange områder ledet sine tilhørere og tilhengere tilbake til de sentrale evangeliske sannhetene. På to områder tok han imidlertid feil og var med  på å legitimere myndighetenes forfølgelse av annerledes troende. Det gjaldt i forhold til anabaptistene eller "gjendøperne" (ikke nevnt av Juliussen) og i forhold til jødene. Under Nürnberg-prosessene - rettsoppgjøret etter 2. verdenskrig - forsvarte nazister seg med at de "bare sa det samme som Luther". I Storbritannia gjorde andre røster seg gjeldende blant kristenfolket. Helt fra 1500-tallet forkynte puritanerne at jødene var Guds utvalgte folk som skulle få komme tilbake til landet sitt. Wesley-brødrene fulgte opp på 1700-tallet, og "predikantenes fyrste" Charles Spurgeon på 1800-tallet. I dag hevder historikere at britiske politikere var påvirket av disse vekkelseskristne strømningene da de under 1. verdenskrig lovet jødene et nasjonalhjem i Palestina (Balfour-deklarasjonen, som senere ble fulgt opp av Folkeforbundet). Kirken blir hørt. Det vi sier blir hørt. Derfor er det avgjørende hva vi sier.

Jeg drister meg til å ta dette et skritt lenger. For kirkens røst har langsiktig virkning også på andre områder og også i vår tid. Det får konsekvenser når kristne ledere forlater Bibelens samlivsetikk og åpner for eksempelvis samboerskap og likekjønnede ekteskap. Det får konsekvenser når kampen mot abort tones ned og det blir viktigere å berge kloden og klimaet (som er viktig nok) enn å redde syndere fra evig fortapelse. På den annen side må vi tro at grunnleggende forkynnelse om omvendelse og muligheten for å få tilgivelse og gjenopprettelse, vil få konsekvenser. Jeg tror så menn det vil gi bivirkninger som er grønnere. Grådighet er en synd som Bibelen advarer mot. Er ikke den en av årsakene til tilstanden kloden vår befinner seg i, mon tro?

Dagens Bibelord
Fleire andaktar
Du kan bety en avgjørende forskjell
Du kan bety en avgjørende forskjell for mennesker som har det vanskelig, og det til og med uten å ofre så det svir.
En åpnet dør
Søndag 21. juli talte jeg på Filadelfia over temaet "En åpnet dør" ut fra Johannes åpenbaring 3, 7 og 8. Samtidig utfordret jeg barna i forsamlingen til å tegne det de...
Ett av de sterkeste inntrykkene jeg sitter igjen med etter Pinsebevegelsens store ledersamling i vinter, LED 19, har jeg fra Thomas Åleskjærs tale torsdag kveld.
Takk!
Med årets 17. maifeiring i friskt minne ønsker jeg å uttrykke takknemlighet. Takknemlighet over å få være innbygger i et så fantastisk og velfungerende land som Norge.
Kalender
Fredag 18. Oktober,
19:00 Bibeltime - temasamling
Tema: Tidens tegn varsler Jesu gjenkomst. Bibelundervisning v/Terje Berg
Søndag 20. Oktober,
11:30 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
Tema: Tidens tegn varsler Jesu gjenkomst. Tale av Terje Berg. Dobbelt-bibeltime med...
Tirsdag 22. Oktober,
17:00 Supertirsdag
Samling for barn / junior, med Bibel-forteljing, song, aktivitetar. Bollar og saft...
Onsdag 23. Oktober,
19:00 Bibel og bønn
Lørdag 26. Oktober,
10:00 Innsamlingsaksjon SOS Ukraina
Innsamling av klede og sko til fattige i Ukraina i samarbeid med stiftinga Open...
Søndag 27. Oktober,
16:00 Storbasar - SOS Ukraina
Appell v/Halvard Hasseløy. Lodd- og åresalg. Mange flotte gevinstar.
Onsdag 30. Oktober,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 3. November,
11:30 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
Tale av Roald Lidal, informasjon om New Life Ministries sitt arbeid. VIP Minutes...