Dette trur me på

Me trur at Bibelen er Guds ord frå ende til annan. Bibelen er gitt oss gjennom menneske ved openberring, og er den einaste fullkomne kjelda til kunnskap om Gud. Bibelen er også den einaste rettesnora med full autoritet for liv og lære.

Me grunnlag i Bibelen trur me at menneske og alt omkring oss er skapt av  Gud for å vera han til glede og ære.

Me trur at kvart enkelt menneske kan og må koma i personleg kontakt med Gud gjennom Jesus Kristus, ta imot tilgjeving og frelse gjennom han og få del i eit nytt, guddommeleg liv.

Me trur at den som opnar seg og tar imot det nye livet Jesus Kristus, skal lata seg døypa på Jesu ord og bli ein del av ein lokal kristen fellesskap (menighet). I menigheten skal den enkelte få utvikla nådegåver og hjelp til sjølv å vera med å tena Gud og sine medmenneske.

Me trur og ventar på at Jesus skal koma tilbake.

Relaterte lenker
Kalender
Søndag 24. November,
11:30 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
Tale av Åshild Bauge. VIP Minutes og Små Juveler for barna
Onsdag 27. November,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 1. Desember,
17:00 Me tenner julegrana i Auklandshamn
Samarbeidsprosjekt med Auklandshamn bygdalag, Auklandshamn idrettslag, Eikeland musikkorps...
Tirsdag 3. Desember,
17:00 Felles juleavslutning for barnearbeidet på Filadelfia
Siste samling i 2019, for BiA, Supertirsdag og RR. Foreldre og andre som har lyst...
Onsdag 4. Desember,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 8. Desember,
11:30 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
VIP Minutes og Små Juveler for barna
Onsdag 11. Desember,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 15. Desember,
12:00 Søndagsmøte
VIP Minutes og Små Juveler for barna