Menigheten si målsetjing

I ord og handling ønskjer me å dela dei gode nyhetene om Jesus Kristus med alle sveibuar og alle som elles kjem i vår veg. Me vil vera ei forsamling av menneske som har fellesskap med Gud og kvarandre.

Me ønskjer ei menighet der medlemmene er opptekne av å tilbe i tru og oppmuntra kvarandre til å gjera det Jesus ber den enkelte om. Me vil byggja ein fellesskap der folk i alle aldersgrupper og med ulik bakgrunn og utrusting kan få og gi omsorg og undervisning og hjelp til personleg modning og utvikling.

Me legg særleg vekt på å gi evangeliget vidare til neste generasjon.

I tråd med evangeliet sin grensesprengande natur ønskjer me å støtta evangelisering og misjon i vår eigen region, i Norge og resten av verda. Dette inkluderer både menighetsbygging og humanitært, diakonalt arbeid. Me oppmuntrar Jesus sine etterfølgjarar til å delta i slikt arbeid og vil vera med å senda ut medarbeidarar i tråd med Bibelen si misjonsbefaling.  (Matt. 28, 18-20  og Ef. 4, 15-16).

Relaterte lenker
Kalender
Søndag 24. November,
11:30 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
Tale av Åshild Bauge. VIP Minutes og Små Juveler for barna
Onsdag 27. November,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 1. Desember,
17:00 Me tenner julegrana i Auklandshamn
Samarbeidsprosjekt med Auklandshamn bygdalag, Auklandshamn idrettslag, Eikeland musikkorps...
Tirsdag 3. Desember,
17:00 Felles juleavslutning for barnearbeidet på Filadelfia
Siste samling i 2019, for BiA, Supertirsdag og RR. Foreldre og andre som har lyst...
Onsdag 4. Desember,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 8. Desember,
11:30 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
VIP Minutes og Små Juveler for barna
Onsdag 11. Desember,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 15. Desember,
12:00 Søndagsmøte
VIP Minutes og Små Juveler for barna