Videoane er tilgjengelege i ei veke. Etter dette kan du høyra talen ved å klikka på Taleopptak i menyen over.

Gåver til menigheten

VIPPS:
519082

 

Kontonummer for gåver til drifta av menigheten:
3240.09.79390

 

Kontonummer for gåver til misjonsarbeidet vårt:
3240.09.81484

Kalender
Onsdag 3. juni,
19:00 Onsdagsmøte
Tale, sang, vitnemål, bønn. NB! Hugs smittevernreglane!
Søndag 7. juni,
12:00 Søndagsmøte på nett
Tale av Sveinung Andersen. VIP Minutes ved Lisbeth Børven Våbenø.
Onsdag 10. juni,
19:00 Onsdagsmøte
Tale av Laila Bauge, sang, vitnemål, bønn. NB! Hugs smittevernreglane!
Søndag 14. juni,
12:00 Søndagsmøte på nett
Tale av Oddvar Bauge. VIP Minutes ved Ruth Linda Årre.