Israel
Norske Pinsemenigheters Arbeid i Israel (NPAI)

Norske Pinsemenigheters Arbeid i Israel (NPAI)

Israel tillater ikke tradisjonelt misjonsarbeid, men de tar gjerne imot sosial og humanitær hjelp. Vi støtter de faste hjelpearbeiderne og voluntørene som jobber i Jesu fødeland, et turbulent område, midt i hele verdens søkelys.

Søsterringen i Filadelfia har gått i spissen for innsamling av penger til NPAI. Støtten har gått til det arbeidet som har blitt drevet ut fra Beit Betania i Jerusalem. Her er blant annet et flott sykehus for mentalt syke. Selv om misjonærene ikke får drive tradisjonelt evangelisk arbeid her i Jesu eget fødeland, får de lov å jobbe som sosialarbeidere og på den måten vise kristen nestekjærlighet gjennom sine handlinger.

Les mer om arbeidet i Israel på Sjibbolet sine sider, se link til høyre.

Andre sider

Sjibbolet - informasjon om Norske Pinsemenigheters Arbeid i Israel

Wikipedia - Fakta om Israel

Engasjer deg!
  • NPAI trenger voluntører, spesielt innen enkelte faggrupper. Kan du tenke deg dette, se Sjibbolet sin nettside.
  • Gi en gave, bruk konto 3506.22.53094 og merk med "NPAI Israel", eller bruk ett av kontonumrene du finner på Sjibbolet og Beit Betanias hjemmesider.
Kalender
Søndag 24. November,
11:30 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
Tale av Åshild Bauge. VIP Minutes og Små Juveler for barna
Onsdag 27. November,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 1. Desember,
17:00 Me tenner julegrana i Auklandshamn
Samarbeidsprosjekt med Auklandshamn bygdalag, Auklandshamn idrettslag, Eikeland musikkorps...
Tirsdag 3. Desember,
17:00 Felles juleavslutning for barnearbeidet på Filadelfia
Siste samling i 2019, for BiA, Supertirsdag og RR. Foreldre og andre som har lyst...
Onsdag 4. Desember,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 8. Desember,
11:30 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
VIP Minutes og Små Juveler for barna
Onsdag 11. Desember,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 15. Desember,
12:00 Søndagsmøte
VIP Minutes og Små Juveler for barna