Tankar om livet

Ankomst

09.12.2020
Ordet advent har latinsk opphav. Adventus betyr ankomst. Adventus Domini er det samme som Herrens ankomst eller Herren kommer.

I vår tid, blant folk flest, er advent ensbetydende med forventninger knyttet til den forestående julefeiringen. Barna, og en god del voksne også, har fokus på julegaver. For andre er det fellesskapet med venner og familie som teller mest. De voksne barna som kommer hjem til jul, besteforeldre som kommer på besøk. Og dette året: Hvordan blir det egentlig? Kan gjestene fra andre landsdeler komme og hvordan kan vi tilpasse juletradisjonene våre til gjeldende smittevernregler?

De som utformet kirkeåret, må ha tenkt dypere. For dem var det ikke bare snakk om adventus, men om Adventus Domini. Herren i fokus, han som kom og som kommer. Adventtiden inneholder både tilbakeblikk og framtidsvisjon. Vi ser bakover og minnes opptakten til Herrens ankomst ved at Gud ble menneske og ble født i Betlehem slik juleevangeliet forteller om. I nåtid handler det om han som kom og tok bolig i det enkelte menneske ved omvendelsen. Han som fortsatt bor der, om livet leves i lyset og fellesskapet opprettholdes. Framtidsvisjonen handler om han som skal komme tilbake. Det er dette Jesu fortrolige venner venter på med glede. Fellesskapet de allerede opplever med Jesus, får dem til å lengte etter en tidda vi alltid skal være sammen med Herren. Dette er ikke eskapisme, virkelighetsflukt. Snarere en inspirasjon til å leve meningsfulle liv her ogå nå, samtidig som Herrens ankomst er et levende håp.

Noen mennesker blir skremt ved tanken på at Herren Jesus skal komme tilbake. Det kan skyldes mange årsaker. En av dem kan være at de ennå ikke har tatt imot frelsestilbudet hans og anerkjent ham som herre i livet sitt. Da forstår jeg at tanken på en forestående oppgjørsdag kan virke mer enn skremmende. Frykten kan også melde seg hos dem som har tatt imot ham, men ennå ikke har fått full forståelse av hva det vil si å "bli i Jesus". Bibelen slår i alle fall fast - og jeg siterer fra innledningen til Johannesevangeliet: "Alle dem som tok imot ham (Jesus), dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn." Den beste måten å forstå hva Guds frelsesgave inneholder for oss, er å lese grundig gjennom Det nye testamente og samtidig be om at Den hellige ånd åpner skriftene. Det er den beste aktiviteten vi kan anbefale i adventtiden.  

 

Dagens Bibelord
Fleire andaktar
I 2020 har vi lært noe om uforutsigbarhet. Vi er blitt minnet om hvor raskt verden rundt oss kan forandre seg. Det er erfaringer vi tar med oss inn i 2021, i det nyttåret...
En frelser for alt folket
Mye er annerledes dette året, og mange av dere har allerede poengtert det i julehilsener og på andre måter. Jeg vil derfor i stedet rette oppmersomheten mot det som ligger fast, også for julen 2020.
Tenk deg at Jesus var gjest i Politisk kvarter på NRK P2. Da tror jeg programlederen mer enn en gang hadde kommet til å si: – Du svarer ikke på spørsmålet!
..., men sangen lever
Natt til søndag 25. oktober døde Arne Gundersen. Han var den siste gjenlevende av sangevangelist-duoen Egil og Arne. En lang og betydningsfull epoke i norsk vekkelseshistorie...
Kalender
Søndag 24. januar,
12:00 Søndagsmøte på nett
Tale av Kjell Haltorp. VIP Minutes v/Lydia Stueland.
Onsdag 27. januar,
19:00 Bibel og bønn
Maks. ti deltakarar. Påmelding til post@pfa.no
Søndag 31. januar,
12:00 Søndagsmøte på nett
Tale av Sveinung A. Andersen. VIP Minutes v/Lisbeth B. Våbenø
Onsdag 3. februar,
19:00 Bibel og bønn
Maks. ti deltakarar. Påmelding til post@pfa.no
Søndag 7. februar,
12:00 Søndagsmøte på nett
Tale av Astrid Karin Strand. VIP Minutes v/Lydia Stueland
Onsdag 10. februar,
19:00 Bibel og bønn
Maks. ti deltakarar. Påmelding til post@pfa.no
Søndag 14. februar,
12:00 Søndagsmøte på nett
Tale av Robret Bauge. VIP Minutes v/Erna V. Andersen.
Onsdag 17. februar,
19:00 Bibel og bønn
Maks. ti deltakarar. Påmelding til post@pfa.no
Søndag 21. februar,
12:00 Søndagsmøte på nett
Tale av Åshild Bauge. VIP Minutes v/Astrid Karin Strand
Onsdag 24. februar,
19:00 Bibel og bønn
Maks. ti deltakarar. Påmelding til post@pfa.no