Tankar om livet
..., men sangen lever

..., men sangen lever

28.10.2020
Natt til søndag 25. oktober døde Arne Gundersen. Han var den siste gjenlevende av sangevangelist-duoen Egil og Arne. En lang og betydningsfull epoke i norsk vekkelseshistorie er dermed over. Sangerne er borte, men sangene lever videre.

I alle fall innholdet i sangene, budskapet som både Egil Solheim og Arne Gundersen, elektrikeren og kokken, viet sine liv til å formidle. Selv ble jeg kjent med de to sørlendingene mens jeg gikk på gymnaset på Stord, det vil si mellom 1968 og 1971. Den sangen framfor noen som jeg forbinder med dem fra denne tiden er  "I de sene aftenstunder". Den uttrykker også på en utmerket måte det som var Egils og Arnes hovedanliggende i forkynnelsen: En sterk appell om å få sin sak i orden med Gud og vektlegging av budskapet om at Jesus kan komme tilbake når som helst. Refrenget lyder slik:

I de sene aftenstunder

står han speidende mot jord

mens hans tjener legger siste hånd

på himles bryllupsbord.

På et vink i fra sin far

han henter brudeskaren hjem.

Å, min venn skal du da være i blant  dem?

Kanaanspråk? Javel, men ikke verre enn at det lar seg dekode. Ikke vanskeligere enn at metaforene kan gjøres forståelige selv for dagens mennesker med jevnt over mindre bibelkunnskaper enn tidligere generasjoner. For min aldersgruppe er sangstilen både kjent og kjær. Men viktigere enn det: Sangen formidler selve kjernen i evangeliet. Den kristne kirkes felles oppdrag er nettopp dette: "Vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud." (2.Kor. 5,20). Egil og Arne ba sine tilhørere inntrengende om å vende om og ta imot Jesus som frelser og herre. De advarte mot å utsette avgjørelsen, advarte mot fortapelsen og advarte mot å bli latt tilbake når Jesus kommer. Dette er like aktuelt til alle tider, og høyaktuelt som aldri før i vår tid. Jeg sier ikke at Egils og Arnes form og stil var den eneste rette, verken i deres samtid eller ettertid. Men jeg stiller meg fullt ut bak hjertesaken deres: Å forkynne at Jesus er den eneste veien til frelse. Vi svikter oppdraget vårt om vi ikke dette også er vår hjertesak.

Da jeg ble kjent med dem, var Egil og Arne på mange måter på toppen av sin tjeneste. De store vekkelsene på Karmøy i 1960-årene, og ikke minst i 1967, hadde enorme ringvirkninger. Kampanjene fortsatte over på 1970-tallet. Jeg fikk selv følge noen av dem. Et drøyt tiår etter den første kontakten fikk jeg dessuten være med å samle inn en del vitnesbyrd fra mennesker som hadde blitt frelst under Egil og Arnes møter på Haugalandet. Disse vitnesbyrdene ble samlet med mange andre i boka "Jesus er løsningen" (1980), med Kjell Hagen som hoveforfatter. Boka, og ikke minst de personlige vitnesbyrdene, gir et godt innblikk i hvordan Gud arbeidet gjennom disse to evangelistene. Den viser også at ekte vekkelse er et verk av Den Hellige Ånd, ikke av bestemte predikanter. "Vekkelsen kom før Egil og Arne", sier Judith Vestvik i ett av intervjuene om Skudenes-vekkelsen i 1967.

Egil og Arne deltok også på store vekkelsesmøteserier i Sveio. Vi kan nevne fellesmøtene i Sveio kyrkje våren 1991 og møteserien i Filadelfia, Auklandshamn høsten 1999.Det er kampanjer mange fortsatt ser tilbake på med stor glede. Møteserien i Sveio kyrkje genererte dessuten et overskudd som ble brukt til bibelspredning i et Sovjet som var i ferd med å bryte sammen. Også dette - bibelspredning i tidligere kommunistland - var en hjertesak for Egil og Arne. Og vi fikk ta del i den.

Når store veivisere legger vandringsstaven ned, oppfordrer Bibelen oss til å legge merke til utgangen på deres livsferd og etterfølge deres tro (Hebreerbrevet 13). Vår tid trenger vekkelse, og vekkelse er ikke et fenomen som hører fortiden til. Slik den unge Billy Graham knelte på John Wesleys bønneplass og ba: "Gjør det igjen, Gud.Gjør det ved meg!", trenger også vi å be. Vår tid trenger vekkerøster. Tenk om Herren har utsett deg til denne oppgaven? Eller meg?

Dagens Bibelord
Fleire andaktar
Tenk deg at Jesus var gjest i Politisk kvarter på NRK P2. Da tror jeg programlederen mer enn en gang hadde kommet til å si: – Du svarer ikke på spørsmålet!
Kjendis for bønn
Nokre menneske har skrive seg inn i historia utan at dei var klar over det, berre fordi dei levde ekte og heilstøypte liv. Bolette Hinderlie blir hugsa fordi ho ba. Og...
Rik nok
”Det var ein gong for lenge sidan, sånn omtrent forrige fredag.”
I dag vil eg gjerne snakka med deg om bønn. Bønn er sjølve åndedrettet i eit levande kristenliv. 
Kalender
Tirsdag 1. desember,
17:00 Supertirsdag juleavslutning
Onsdag 2. desember,
19:00 Menighetsmøte
Søndag 6. desember,
11:30 Bønn før søndagsmøtet
12:00 Søndagsmøte
Tale av Einar Vestvik. Tema i adventtida: "Forventning".
Onsdag 9. desember,
19:00 Bibel og bønn
Bønn, bibelundervisning, vitnesbyrd, samtale.
Søndag 13. desember,
11:30 Bønn før søndagsmøtet
12:00 Søndagsmøte
Tale av Lillian Lund Vestvik
Onsdag 16. desember,
19:00 Bibel og bønn
Bønn, bibelundervisning, vitnesbyrd, samtale.
Søndag 20. desember,
11:30 Bønn før søndagsmøtet
12:00 Søndagsmøte
Tale av Åshild Jacobsen Bauge.