Tankar om livet

Takk, herre konge

17.03.2020
"Dere er i mine tanker og mine bønner", sa kong Harald da han talte til det norske folk på TV søndag kveld. Det gjør inntrykk når landets overhode nevner bønnens betydning i den krisetiden vi nå er inne i.

Derfor skal kong Harald ha takk for de ordene. De rommer mye mer av håp og trøst enn mange vil være ved. Bønnens makt kan neppe overvurderes. Bibelen forteller oss at Gud hører oss når vi ber, uansett hvem vi er og hvilket ståsted vi har i forhold til ham. Han hører bønner fra fromme, og men også fra syndere av alle slag. Hvis ikke, hadde ikke noen av oss hatt mulighet til å bli frelst. Frelse er det viktigste temaet som Gud ønsker å snakke med oss om, men han hører også bønner om alle dagligdagse problemstillinger ned til de minste detaljer. 

Gud hører bønn. Han svarer også på bønn, selv om svarene ikke alltid er slik vi venter eller ønsker. Noen ganger venter han med å svare. Da blir vi utålmodige, men bønnesvaret kommer i rette tid, forteller Bibelen.

I disse dager har mange av oss bedre tid enn ellers. Noe av den tiden kan vi nettopp bruke i bønn. Og vi kan finne fram noen av de mange bøkene som inneholder vitnesbyrd om bønnesvar. Det er alltid oppmuntrende lesning. "Hjälpte  ham mig vil han hjälpa dig"  heter det i en sang med svensk opphav. Vitnesbyrd om besvarte bønne gir håp om at det andre har opplevd, også skal bli min erfaring. Vi trenger å fylle oss med trosstyrkende tanker i disse dager. Vi trenger også å dele våre egne trosopplevelser. For at andre skal bli hjulpet og Jesu navn bli æret.

Dagens Bibelord
Fleire andaktar
Blokkerer du for sannheten?
Kan vår mangel på ærlighet og erkjennelse hindre oss fra se Gud? Han er synlig i skaperverket, sier Bibelen. Hvordan kan det da ha seg at nettopp skapertroen tilsynelatende...
Det siste åpne møtet på Filadelfia før vi måtte stenge på grunn av korona-epidemien, var Bibel og bønn onsdag 11. mars. Bønnesamlingen ble innledet med Lina Sandells kjente...
I dag har jeg lyst å dele med dere historien om William Wilberforce. Selv om han levde for lenge siden, er livet hans et høyst aktuelt forbilde for oss i vår tid også.
Tilgivelse er et nøkkelord i forholdet vårt til Gud, andre mennesker og oss selv.
Kalender
Fredag 10. April,
12:00 Møte på nett
Tale ved Einar Vestvik
Søndag 12. April,
12:00 Søndagsmøte på nett
Tale ved Oddvar Bauge