Tankar om livet
Jubileum til ettertanke

Jubileum til ettertanke

15.01.2020
I dag, 15. januar 2020, er det akkurat 100 år siden den såkalte Calmeyergate-linjen ble vedtatt. Vedtaket har hatt stor betydning og påvirker fortsatt norsk kristenliv på en god måte.

Det var representanter for de lutherske organisasjonene, bedehusfolket og deres støttespillere i Den norske kirke som samlet seg i ærverdige Calmeyergatens misjonshus i Kristiania. Formålet var å treffe tiltak mot liberal teologi. Vedtaket som ble fattet, inneholder to punkter:

1. Intet frivillig kristen-samarbeid med noen som har brutt med Bibelens autoritet. 

2. Og: Bare Bibel- og bekjennelsestro personer skal lede det frivillige kristelige arbeidet. Det er disse to punktene som tradisjonelt kalles Calmeyergate-linjen. Og med ryggdekning i begge punktene ble klassisk liberal-teologi for hundre år siden påført banesår.

Hundre år etter er vedtaket fortsatt topp aktuelt. En bedehusforsamling i Nordland høster i disse dager storm fordi den ikke lenger vil slippe kirkens liberale representanter til i bedehuset. Og nord i Sverige har en prest fått sparken fordi han lærte konfirmantene at ekteskapet ifølge Bibelen er en livslang pakt mellom en mann og en kvinne. Og fordi han underviste om Bibelens skapelseslære, leser vi i avisene. Selv om siste ord neppe er sagt i den saken, viser det hvor stort presset mot bibeltro kristne er over alt i dagens Skandinavia.

Calmeyergate-linjen er topp aktuell også for pinsevenner og andre frikirker, selv om våre forsamlinger ikke var representert på det historiske møtet i det historiske forsamlingslokalet i hovedstaden. For liberal teologi banker på døren også til våre menigheter. Nå er ikke vår oppgave først og fremst å kjempe mot, men å kjempe for. For bibeltroskap. For en trygg forankring i synet på Bibelens troverdighet, Gud som skaper og Jesus som frelser. Som gode hyrder er vi også satt til å vokte forsamlingene mot falsk og farlig lære. I ytterste konsekvens kan slik lære føre mennesker til den fortapelsen liberale teologer i dag fornekter. Botemidlet er helt klart: Følg Jesus! Stol på det han sier og det han gjør. Våg å stå, gjerne som Daniel og de mange andre trosheltene vi leser om i Bibelen, men også som de mange trosheltene vi har i vår egen tid. Til botemidlet hører også frimodig og kunnskapsbasert trosforsvar. Vi får aldri nok av frimodige kristne som vil la seg utruste til denne oppgaven. Og la oss særlig be for dem som står i fremste rekke.

Du finner stoff om Calmeyergate-møtet på nettet og for eksempel i dagens utgave av avisa Dagen.

Dagens Bibelord
Fleire andaktar
Å la seg døpe
Apostelen Peter forkynte evangeliet på en slik måte at det stakk tilhørerne i hjertet, kan vi lese i Apostlenes gjerninger 2. De ble vakt, med andre ord. Og vakte mennesker...
I dag har jeg lyst å dele med dere historien om William Wilberforce. Selv om han levde for lenge siden, er livet hans et høyst aktuelt forbilde for oss i vår tid også.
Tilgivelse er et nøkkelord i forholdet vårt til Gud, andre mennesker og oss selv.
"Skriften kan ikke gjøres ugyldig", sa Jesus. I sammenhengen ble det uttalt nærmest som en bisetning, men Guds ord er så fullpakket med innhold at selv bisetninger er betydningsfulle.
Kalender
Tirsdag 18. Februar,
17:00 BiA - øving
Øving med BiA; Barnekoret i Auklandshamn. Åpent for alle. Barn under 3 år må...
Onsdag 19. Februar,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 23. Februar,
11:30 Bønn før søndagsmøtet
12:00 Søndagsmøte
Delemøte. VIP Minutes og Små Juveler for barna.
Onsdag 26. Februar,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 1. Mars,
11:30 Bønn før søndagsmøtet
12:00 Søndagsmøte
VIP Minutes og Små Juveler for barna.
Tirsdag 3. Mars,
17:00 BiA - øving
Øving med BiA; Barnekoret i Auklandshamn. Åpent for alle. Barn under 3 år må...
Onsdag 4. Mars,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 8. Mars,
11:30 Bønn før søndagsmøtet