Tankar om livet
Å la seg døpe

Å la seg døpe

07.01.2020
Apostelen Peter forkynte evangeliet på en slik måte at det stakk tilhørerne i hjertet, kan vi lese i Apostlenes gjerninger 2. De ble vakt, med andre ord. Og vakte mennesker spør gjerne: "Hva skal vi gjøre?"

Apostelens svar var klinkeklart: "Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den hellige ånds gave." (ap. gj. 2, 38).  

Peters ord er helt i tråd med Jesu egen undervisning om samme tema:

"Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror skal bli fordømt." (Markus 16, 15-16).

La dere døpe. Jeg synes Peters forkynnelse er veldig avklarende. Å la seg døpe betyr en viljeshandling. Vilje til personlig lydighet mot Jesu befaling. Egentlig trenger du ikke vite eller forstå mer av dåpens innhold enn nettopp dette. Du er lydig mot Jesus, etter at du har tatt imot ham ved tro, latt ham ta bort din syndeskyld og anerkjent ham som Herre i livet ditt.

Dåpen har et dypre innhold også, det vil jeg på ingen måte underslå. Den illustrerer blant annet den viktige siden ved forsoningen som går ut på at vi er død og begravet med Kristus, og også oppstått sammen med ham som en ny skapning.  Du trenger ikke å ha innsikt i alt dette for å la deg døpe, men du kan med fordel bruke tid, gjerne et helt liv, på å studere disse viktige sannhetene. Du finner dem blant annet framstilt i Romerbrevet og omtalt og utdypet i en rekke bøker. Personlig setter jeg stor pris på "Det normale kristenliv" av Watchman Nee. En norsk klassiker på området er "Guds nådes dyp" av Adolf Bjerkreim. Det finnes mange flere.

Den som tror og blir døpt, sa altså Jesus i Markus 16. Rekkefølgen her er viktig. Troen må komme før dåpen. Det er ved personlig tro vi tar imot frelsens gave.Og når vi tar imot, får vi Ånden til pant på herligheten vi skal få del i. Ånden er også et segl, et bevis på hvem vi tilhører. Og han er ingen hvem som helst. "Han som er i dere, er større enn han som er i verden," står det i 1. Johannesbrev 4, 4.

Søndag 12. januar har vi igjen dåp på Filadelfia. Jeg gleder meg til enda en gang å få gå ned i vannet sammen med dåpskandidatene, og sammen med dem få være med på å fullbyrde lydighetshandlingen som de har valgt av egen overbevisning ut fra Guds ord. Ordet er det avgjørende, her som på alle andre livsområder. "Hva han sier dere, det skal dere gjøre." (Johannes evangelium 2, 5).

PS: Bildet som illustrerer denne artikkelen, viser artikkelforfatterens egen dåp som 17-åring. Døperen er i dette tilfellet Jens Glittenberg. Foto: Jan Ove Helland

Dagens Bibelord
Fleire andaktar
Jubileum til ettertanke
I dag, 15. januar 2020, er det akkurat 100 år siden den såkalte Calmeyergate-linjen ble vedtatt. Vedtaket har hatt stor betydning og påvirker fortsatt norsk kristenliv på en god måte.
I dag har jeg lyst å dele med dere historien om William Wilberforce. Selv om han levde for lenge siden, er livet hans et høyst aktuelt forbilde for oss i vår tid også.
Tilgivelse er et nøkkelord i forholdet vårt til Gud, andre mennesker og oss selv.
"Skriften kan ikke gjøres ugyldig", sa Jesus. I sammenhengen ble det uttalt nærmest som en bisetning, men Guds ord er så fullpakket med innhold at selv bisetninger er betydningsfulle.
Kalender
Tirsdag 18. Februar,
17:00 BiA - øving
Øving med BiA; Barnekoret i Auklandshamn. Åpent for alle. Barn under 3 år må...
Onsdag 19. Februar,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 23. Februar,
11:30 Bønn før søndagsmøtet
12:00 Søndagsmøte
Delemøte. VIP Minutes og Små Juveler for barna.
Onsdag 26. Februar,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 1. Mars,
11:30 Bønn før søndagsmøtet
12:00 Søndagsmøte
VIP Minutes og Små Juveler for barna.
Tirsdag 3. Mars,
17:00 BiA - øving
Øving med BiA; Barnekoret i Auklandshamn. Åpent for alle. Barn under 3 år må...
Onsdag 4. Mars,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 8. Mars,
11:30 Bønn før søndagsmøtet