Tankar om livet

Tålmodighet, utholdenhet

12.09.2017
I dag har jeg lyst å dele med dere historien om William Wilberforce. Selv om han levde for lenge siden, er livet hans et høyst aktuelt forbilde for oss i vår tid også.

William Wilberforce var født i Kingston upon Hull i 1759 og døde i Chelsea ved London i 1833. Han var en levende kristen og er mest kjent for kampen mot slaveriet i Storbritannia. Han vant kampen, tre dager før han døde.

Wilberforce var medlem av Underhuset i det britiske parlamentet fra 1780 til 1825. Gang på gang la han fram lovforslag om avskaffelse av slavehandel og slavehold. Til å begynne med fikk han liten støtte, men Wilberforce ga aldri opp. Saken han kjempet for, var for viktig til det. Noen ville sikkert kalt det symbolpolitikk om han hadde levd i dag og stadig fremmet sine forslag som han ”burde vite” ikke kom til å få flertall.  Wilberforce nektet å ta denne realiteten innover seg. Han kjempet videre, overbevist om at det ikke fantes noe annet alternativ. Gradvis fikk han være med på å snu opinionen. Den påståtte symbolpolitikken ble realpolitikk og det britiske samfunnet tok et langt skritt framover.

Det er lett å dra paraleller til dagens virkelighet, både innenfor politikk, samfunnsliv og menighets liv. Om Abraham står det i Bibelen at ”mot håp trodde han med håp”. En slik tro lar seg ikke knekke av tilsynelatende umuligheter. Tålmodighet blir fremhevet som en av Åndens frukter. Det er knyttet verdifulle løfter til tålmodigheten og dens ”tvilling” utholdenheten.

Tålmodighet er ikke det samme som resignasjon eller å ”leve med situasjonen”. Det er ingen motsetning mellom å være tålmodig og å arbeide målrettet for forandring, også når det gjelder såkalte ”tapte saker”. Tapte saker, hva er det forresten – når Bibelen forteller oss at ”ingenting er umulig for Gud”?

Tålmodighet er et vern mot motløshet. Noen ganger får tålmodigheten avløsning av en hellig utålmodighet, det skjer når tiden er inne for de forandringene du har arbeidet for, bedt om og lengtet etter så lenge. Tro at den tiden også vil komme, selv om du akkurat i dag skulle se svart på situasjonen  og er på nippet til å gi opp. Å gi opp var ikke et alternativ for William Wilberforce. Det bør det ikke være for deg heller.

Dagens Bibelord
Fleire andaktar
Jubileum til ettertanke
I dag, 15. januar 2020, er det akkurat 100 år siden den såkalte Calmeyergate-linjen ble vedtatt. Vedtaket har hatt stor betydning og påvirker fortsatt norsk kristenliv på en god måte.
Å la seg døpe
Apostelen Peter forkynte evangeliet på en slik måte at det stakk tilhørerne i hjertet, kan vi lese i Apostlenes gjerninger 2. De ble vakt, med andre ord. Og vakte mennesker...
Tilgivelse er et nøkkelord i forholdet vårt til Gud, andre mennesker og oss selv.
"Skriften kan ikke gjøres ugyldig", sa Jesus. I sammenhengen ble det uttalt nærmest som en bisetning, men Guds ord er så fullpakket med innhold at selv bisetninger er betydningsfulle.
Kalender
Onsdag 22. Januar,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 26. Januar,
11:30 Bønn før søndagsmøtet
12:00 Søndagsmøte
Tale av Oddvar Bauge. VIP Minutes og Små Juveler for barna.
Tirsdag 28. Januar,
17:00 Supertirsdag
Barne- /juniorsamling, open for alle. Barn under 3 år må være i følgje med vaksen....
Onsdag 29. Januar,
19:00 Medlemsmøte (menighetsmøte)
Spesielt denne gongen: Undervisning v/John Ivar Trannum.
Fredag 31. Januar,
19:00 FREDAG
Ungdoms-samling, frå 7. klasse. Andakt, matservering, kiosk og ulike aktivitetar.
Lørdag 1. Februar,
09:30 Felleskristen bønnefrukost
Felleskristen bønnefrukost på Filadelfia.
Søndag 2. Februar,
11:30 Bønn før søndagsmøtet
12:00 Søndagsmøte
Tale av Alexis Lundh. VIP Minutes og Små Juveler for barna. Kollekt til menighetsarbeidet.
Tirsdag 4. Februar,
17:00 BiA - øving
Øving med BiA; Barnekoret i Auklandshamn. Åpent for alle. Barn under 3 år må...