Tankar om livet

Tålmodighet, utholdenhet

12.09.2017
I dag har jeg lyst å dele med dere historien om William Wilberforce. Selv om han levde for lenge siden, er livet hans et høyst aktuelt forbilde for oss i vår tid også.

William Wilberforce var født i Kingston upon Hull i 1759 og døde i Chelsea ved London i 1833. Han var en levende kristen og er mest kjent for kampen mot slaveriet i Storbritannia. Han vant kampen, tre dager før han døde.

Wilberforce var medlem av Underhuset i det britiske parlamentet fra 1780 til 1825. Gang på gang la han fram lovforslag om avskaffelse av slavehandel og slavehold. Til å begynne med fikk han liten støtte, men Wilberforce ga aldri opp. Saken han kjempet for, var for viktig til det. Noen ville sikkert kalt det symbolpolitikk om han hadde levd i dag og stadig fremmet sine forslag som han ”burde vite” ikke kom til å få flertall.  Wilberforce nektet å ta denne realiteten innover seg. Han kjempet videre, overbevist om at det ikke fantes noe annet alternativ. Gradvis fikk han være med på å snu opinionen. Den påståtte symbolpolitikken ble realpolitikk og det britiske samfunnet tok et langt skritt framover.

Det er lett å dra paraleller til dagens virkelighet, både innenfor politikk, samfunnsliv og menighets liv. Om Abraham står det i Bibelen at ”mot håp trodde han med håp”. En slik tro lar seg ikke knekke av tilsynelatende umuligheter. Tålmodighet blir fremhevet som en av Åndens frukter. Det er knyttet verdifulle løfter til tålmodigheten og dens ”tvilling” utholdenheten.

Tålmodighet er ikke det samme som resignasjon eller å ”leve med situasjonen”. Det er ingen motsetning mellom å være tålmodig og å arbeide målrettet for forandring, også når det gjelder såkalte ”tapte saker”. Tapte saker, hva er det forresten – når Bibelen forteller oss at ”ingenting er umulig for Gud”?

Tålmodighet er et vern mot motløshet. Noen ganger får tålmodigheten avløsning av en hellig utålmodighet, det skjer når tiden er inne for de forandringene du har arbeidet for, bedt om og lengtet etter så lenge. Tro at den tiden også vil komme, selv om du akkurat i dag skulle se svart på situasjonen  og er på nippet til å gi opp. Å gi opp var ikke et alternativ for William Wilberforce. Det bør det ikke være for deg heller.

Dagens Bibelord
Fleire andaktar
Liljenes tause fortelling
Mange av dem som deltok i fotokonkurransen vår i påskehelga, leverte bilder av påskeliljer eller beslektede arter. Ikke så rart. Våren er liljenes tid her oppe i nord.
Skaperen og verket hans
Ofte gir vi nye bibellesere råd om å starte med Det nye testamente, for eksempel evangeliene etter Markus eller Johannes. For mange vil det være et godt råd, men minst...
Den korsfestedes triumf
Korset er den største begivenheten i frelseshistorien, sier Erich Sauer i boka ”Den korsfestedes triumf”.
Blokkerer du for sannheten?
Kan vår mangel på ærlighet og erkjennelse hindre oss fra se Gud? Han er synlig i skaperverket, sier Bibelen. Hvordan kan det da ha seg at nettopp skapertroen tilsynelatende...
Kalender
Onsdag 3. juni,
19:00 Onsdagsmøte
Tale, sang, vitnemål, bønn. NB! Hugs smittevernreglane!
Søndag 7. juni,
12:00 Søndagsmøte på nett
Tale av Sveinung Andersen. VIP Minutes ved Lisbeth Børven Våbenø.
Onsdag 10. juni,
19:00 Onsdagsmøte
Tale av Laila Bauge, sang, vitnemål, bønn. NB! Hugs smittevernreglane!
Søndag 14. juni,
12:00 Søndagsmøte på nett
Tale av Oddvar Bauge. VIP Minutes ved Ruth Linda Årre.