Tankar om livet

Tilgivelse

Av Vestvik, Einar
02.08.2017
Tilgivelse er et nøkkelord i forholdet vårt til Gud, andre mennesker og oss selv.

”…og tilgi oss vår skyld, slik vi også tilgir våre skyldnere,” heter det i den nyeste versjonen av Herrens bønn (Matteus 6,12, 2011-oversettelsen). Tidligere bibeloversettelser bruker ordet forlatelse, som også er et godt begrep. Det forteller oss at syndeskylden forlater den skyldige, enten det nå er oss selv eller andre. ”Unnskyld!” er derimot ikke det samme som en bønn om forlatelse. Unnskyld kan vi be om når vi uforvarende tråkker noen på tærne eller skubber borti noen i køen. Virkelig urettferdighet må derimot gjøres opp gjennom bekjennelse (tilståelse), omvendelse og altså – tilgivelse.

 

I forhold til Gud er vi helt avhengig av tilgivelse. Vi har ingen andre måter å bli kvitt syndeskylden på. Jesus gjør dette forståelig gjennom en fortelling, et bilde. Nemlig om mannen som skyldte 10.000 talenter, men fikk hele den formidable gjelden ettergitt av sin herre og långiver. Jeg hørte nettopp fortalt at 10.000 talenter tilsvarer 42 millioner dollar etter dagens verdi. Altså en totalt uhåndterlig gjeld for de aller fleste av oss.

 

Vi er avhengig av tilgivelse. Men tilgivelse er også det eneste som skal til for at vi skal bli (eventuelt forbli) Guds barn og ha fred med Gud. Joda, det skjer en rekke andre ting også når vi overgir oss til frelseren Jesus Kristus. Vi blir født på ny, får del i en ny natur og en ny kurs i livet. Alt dette skjer idet vi tar  imot tilgivelsen, og den får vi for Jesu skyld Ikke fordi Gud synes synd på oss og ser mellom fingrene, men fordi en stedfortreder allerede har gjort opp for oss. Regningen er betalt, det er bare å akseptere og ta imot kvitteringen. Mottakelsen innebærer erkjennelse av skyld og omvendelse fra synden som har brakt oss så håpløst i miskreditt.

 

En naturlig følge av tilgivelsen vi har fått av Gud, og sinnsforvandlingen som følger med det nye livet, er at vi også blir villige til å tilgi hverandre. Dette er dessuten helt nødvendig for  vår egen del, for å bli stående i nådefellesskapet med Jesus Kristus. Mannen som fikk ettergitt de 10.000 talentene skjønte ikke dette. Like etter at han hadde fått tilgivelse, kastet han seg over en medtjener som skyldte ham et beløp tilsvarende 45 dollar. Da medtjeneren ikke kunne betale på stedet, sørget den andre for å få ham arrestert og fengslet. Dermed gikk han ikke bare glipp av de 45 dollarene, han mistet også sin egen tilgivelse og havnet selv i fengsel. Er vi ikke villige til å tilgi, blir vi offer for bitterhet og til slutt bitterhetens fanger. ”Jeg har rett til å være bitter over all urettferdigheten som er begått mot meg,” vil mange hevde. De kan ha rett, menneskelig sett. Men hva hjelper det, når de dermed stenger seg selv ute fra en enda større velsignelse – Guds nåde.

 

Det er ikke nødvendigvis lett å tilgi, men sannheten setter alltid fri. Noen ganger er det oss selv vi har vanskelig for å tilgi. Det kan være feil vi har begått eller sider ved vår personlighet vi ikke liker å kjennes ved. Også her er det nødvendig å understreke at vi må tilgi for å komme videre. ”Elske din neste som deg selv” er et bibelsk prinsipp. Kan du ikke tilgi, akseptere og elske deg selv, kan du heller ikke elske menneskene rundt deg.

 

1. Johannesbrev, og særlig det første kapitlet i dette brevet, er nyttig lesning for alle som ønsker å få orden på sitt gudsforhold, men ser at synden står i veien. Stikkordet er her også tilgivelse.

Dagens Bibelord
Fleire andaktar
Jubileum til ettertanke
I dag, 15. januar 2020, er det akkurat 100 år siden den såkalte Calmeyergate-linjen ble vedtatt. Vedtaket har hatt stor betydning og påvirker fortsatt norsk kristenliv på en god måte.
Å la seg døpe
Apostelen Peter forkynte evangeliet på en slik måte at det stakk tilhørerne i hjertet, kan vi lese i Apostlenes gjerninger 2. De ble vakt, med andre ord. Og vakte mennesker...
I dag har jeg lyst å dele med dere historien om William Wilberforce. Selv om han levde for lenge siden, er livet hans et høyst aktuelt forbilde for oss i vår tid også.
"Skriften kan ikke gjøres ugyldig", sa Jesus. I sammenhengen ble det uttalt nærmest som en bisetning, men Guds ord er så fullpakket med innhold at selv bisetninger er betydningsfulle.
Kalender
Tirsdag 18. Februar,
17:00 BiA - øving
Øving med BiA; Barnekoret i Auklandshamn. Åpent for alle. Barn under 3 år må...
Onsdag 19. Februar,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 23. Februar,
11:30 Bønn før søndagsmøtet
12:00 Søndagsmøte
Delemøte. VIP Minutes og Små Juveler for barna.
Onsdag 26. Februar,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 1. Mars,
11:30 Bønn før søndagsmøtet
12:00 Søndagsmøte
VIP Minutes og Små Juveler for barna.
Tirsdag 3. Mars,
17:00 BiA - øving
Øving med BiA; Barnekoret i Auklandshamn. Åpent for alle. Barn under 3 år må...
Onsdag 4. Mars,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 8. Mars,
11:30 Bønn før søndagsmøtet