Tankar om livet

Guds ord

11.07.2017
"Skriften kan ikke gjøres ugyldig", sa Jesus. I sammenhengen ble det uttalt nærmest som en bisetning, men Guds ord er så fullpakket med innhold at selv bisetninger er betydningsfulle.

Skriften kan ikke gjøres ugyldig. Likevel er det nettopp det svært mange rundt oss er opptatt med å gjøre. Svekke Bibelens autoritet, stille spørsmål ved Ordets forståelse av rett og galt, problematisere selv de mest opplagte bibelord og læresetninger. "Har Gud virkelig sagt?" spurte slangen listig i Edens hage. Siden har han fortsatt å stille det samme spørsmålet, i mange varianter. At han er hjernen og inspiratoren bak dagens bibelkritikk er ikke vanskelig å avsløre. Samtidig er det heller ikke vanskelig å se at mange lar seg manipulere av den stadige påvirkningen hans.

Mest tragisk er det selvsagt når kristne ledere og lærere lar seg rive med og setter sin faglige pondus inn på å undergrave tilliten til Bibelen. Fra ungdommen av har jeg med meg to viktige nøkler til forståelse av skriften: For det første: Skrift forklarer skrift. Det er en naturlig følge av troen på at hele Skriften er innåndet av Gud. For det andre: Opplagte og tydelige bibelord er med på å forklare de som er vanskeligere å forstå. For Bibelen kan ikke motsi seg selv. Liberale teologer synes å ha en motsatt tilnærmelse: De bruker det mest uklare eller vanskelige avsnittene til å så tvil om, eller problematisere det som er opplagt å tydelig i Skriften. Resultatet blir deretter. Tåkelegging.

Samtidig som debatten om bibelforståelse, Bibelens troverdighet og relevans i vår tid raser på den hjemlige arena, er mennesker i den muslimske verden eller i Kina og Nord-Korea villige til å risikere livet hver dag for å skaffe seg selv og andre en bibel. Det er et tankekors, ikke sant? For de er jo ikke dummere enn oss, disse som tar så store sjanser. Og de er neppe mindre redde enn oss for frihetsberøvelse, tortur og kanskje dødsstraff. Om det er noen forskjell, må det være at de i større grad enn oss har oppdaget verdien av Guds ord og betydningen dette har for både tid og evighet.

Jeg tror vi har noe å lære av dem. I vår del av verden blir neppe Bibelen som bok mangelvare med det første. Derimot opplever vi en samfunnsutvikling der verdisettet i og virkelighetsforståelsen rundt oss kommer mer og mer i utakt med Bibelens innhold. Bibeltroende kristne er allerede en minoritet i Norge. Veien til kriminalisering av bibelske sannheter trenger ikke være veldig lang. Da trenger vi forbildene fra den lidende kirke. Mer enn noen gang trenger vi å åpne oss for åndskraften som vil gi oss mot til å stå for det vi tror på. Og til å forsvare troen i alle sammenhenger. Derfor hilser vi velkommen flere gode initiativ til apologetikk - trosforsvar. Både troende og de som ennå ikke har kommet så langt i troen, trenger dette. Og en apologetikk som vender seg til intellektet kan også være det redskapet Ånden bruker for å lede sekulariserte, men søkende nordmenn inn på troens vei.

Skriften kan ikke gjøres ugyldig. Det innebærer en fantastisk trygghet og en krevende utfordring på samme tid. 

 

 

Dagens Bibelord
Fleire andaktar
Kjendis for bønn
Nokre menneske har skrive seg inn i historia utan at dei var klar over det, berre fordi dei levde ekte og heilstøypte liv. Bolette Hinderlie blir hugsa fordi ho ba. Og...
Rik nok
”Det var ein gong for lenge sidan, sånn omtrent forrige fredag.”
I dag vil eg gjerne snakka med deg om bønn. Bønn er sjølve åndedrettet i eit levande kristenliv. 
Velsignelse som sprer seg
Jeg har et personlig forhold til tusenfryd. Blomsten minner meg om Guds velsignelse og om ringvirkningene av Guds gjerninger i enkeltpersoners liv.
Kalender
Fredag 25. september,
19:00 Fredag
For deg som går i 7. klasse og oppover.
Søndag 27. september,
12:00 Søndagsmøte
Tale av Mark Wootton. VIP Minutes for barna v/Lydia Stueland. Sang av Sela. Små...
Onsdag 30. september,
19:00 Bibel og bønn
Bønn, bibelundervisning, vitnesbyrd, samtale.
Søndag 4. oktober,
12:00 Søndagsmøte
Besøk av Irene Vestvik. VIP Minutes for barna v/Lillian L. Vestvik
Onsdag 7. oktober,
19:00 Bibel og bønn
Bønn, bibelundervisning, vitnesbyrd, samtale.
Søndag 11. oktober,
12:00 Søndagsmøte
Tale av Åshild Bauge. VIP Minutes for barna v/Per S. Wathne
Onsdag 14. oktober,
19:00 Bibel og bønn
Bønn, bibelundervisning, vitnesbyrd, samtale.
Søndag 18. oktober,
00:00 Søndagsmøtet avlyst
Ikkje søndagsmøte i dag pga tentroavslutning.
Tirsdag 20. oktober,
17:00 Supertirsdag og RR
Onsdag 21. oktober,
19:00 Bibel og bønn
Bønn, bibelundervisning, vitnesbyrd, samtale.