Tankar om livet

Guds ord

11.07.2017
"Skriften kan ikke gjøres ugyldig", sa Jesus. I sammenhengen ble det uttalt nærmest som en bisetning, men Guds ord er så fullpakket med innhold at selv bisetninger er betydningsfulle.

Skriften kan ikke gjøres ugyldig. Likevel er det nettopp det svært mange rundt oss er opptatt med å gjøre. Svekke Bibelens autoritet, stille spørsmål ved Ordets forståelse av rett og galt, problematisere selv de mest opplagte bibelord og læresetninger. "Har Gud virkelig sagt?" spurte slangen listig i Edens hage. Siden har han fortsatt å stille det samme spørsmålet, i mange varianter. At han er hjernen og inspiratoren bak dagens bibelkritikk er ikke vanskelig å avsløre. Samtidig er det heller ikke vanskelig å se at mange lar seg manipulere av den stadige påvirkningen hans.

Mest tragisk er det selvsagt når kristne ledere og lærere lar seg rive med og setter sin faglige pondus inn på å undergrave tilliten til Bibelen. Fra ungdommen av har jeg med meg to viktige nøkler til forståelse av skriften: For det første: Skrift forklarer skrift. Det er en naturlig følge av troen på at hele Skriften er innåndet av Gud. For det andre: Opplagte og tydelige bibelord er med på å forklare de som er vanskeligere å forstå. For Bibelen kan ikke motsi seg selv. Liberale teologer synes å ha en motsatt tilnærmelse: De bruker det mest uklare eller vanskelige avsnittene til å så tvil om, eller problematisere det som er opplagt å tydelig i Skriften. Resultatet blir deretter. Tåkelegging.

Samtidig som debatten om bibelforståelse, Bibelens troverdighet og relevans i vår tid raser på den hjemlige arena, er mennesker i den muslimske verden eller i Kina og Nord-Korea villige til å risikere livet hver dag for å skaffe seg selv og andre en bibel. Det er et tankekors, ikke sant? For de er jo ikke dummere enn oss, disse som tar så store sjanser. Og de er neppe mindre redde enn oss for frihetsberøvelse, tortur og kanskje dødsstraff. Om det er noen forskjell, må det være at de i større grad enn oss har oppdaget verdien av Guds ord og betydningen dette har for både tid og evighet.

Jeg tror vi har noe å lære av dem. I vår del av verden blir neppe Bibelen som bok mangelvare med det første. Derimot opplever vi en samfunnsutvikling der verdisettet i og virkelighetsforståelsen rundt oss kommer mer og mer i utakt med Bibelens innhold. Bibeltroende kristne er allerede en minoritet i Norge. Veien til kriminalisering av bibelske sannheter trenger ikke være veldig lang. Da trenger vi forbildene fra den lidende kirke. Mer enn noen gang trenger vi å åpne oss for åndskraften som vil gi oss mot til å stå for det vi tror på. Og til å forsvare troen i alle sammenhenger. Derfor hilser vi velkommen flere gode initiativ til apologetikk - trosforsvar. Både troende og de som ennå ikke har kommet så langt i troen, trenger dette. Og en apologetikk som vender seg til intellektet kan også være det redskapet Ånden bruker for å lede sekulariserte, men søkende nordmenn inn på troens vei.

Skriften kan ikke gjøres ugyldig. Det innebærer en fantastisk trygghet og en krevende utfordring på samme tid. 

 

 

Dagens Bibelord
Fleire andaktar
Jubileum til ettertanke
I dag, 15. januar 2020, er det akkurat 100 år siden den såkalte Calmeyergate-linjen ble vedtatt. Vedtaket har hatt stor betydning og påvirker fortsatt norsk kristenliv på en god måte.
Å la seg døpe
Apostelen Peter forkynte evangeliet på en slik måte at det stakk tilhørerne i hjertet, kan vi lese i Apostlenes gjerninger 2. De ble vakt, med andre ord. Og vakte mennesker...
I dag har jeg lyst å dele med dere historien om William Wilberforce. Selv om han levde for lenge siden, er livet hans et høyst aktuelt forbilde for oss i vår tid også.
Tilgivelse er et nøkkelord i forholdet vårt til Gud, andre mennesker og oss selv.
Kalender
Tirsdag 18. Februar,
17:00 BiA - øving
Øving med BiA; Barnekoret i Auklandshamn. Åpent for alle. Barn under 3 år må...
Onsdag 19. Februar,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 23. Februar,
11:30 Bønn før søndagsmøtet
12:00 Søndagsmøte
Delemøte. VIP Minutes og Små Juveler for barna.
Onsdag 26. Februar,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 1. Mars,
11:30 Bønn før søndagsmøtet
12:00 Søndagsmøte
VIP Minutes og Små Juveler for barna.
Tirsdag 3. Mars,
17:00 BiA - øving
Øving med BiA; Barnekoret i Auklandshamn. Åpent for alle. Barn under 3 år må...
Onsdag 4. Mars,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 8. Mars,
11:30 Bønn før søndagsmøtet