Kalender

Bibel og bønn

  Onsdag 24. februar
  19:00 — 20:00
 
Les også:
Ingen søndagsmøte på Filadelfia før tidlegast 28. mars
På grunn av smittesituasjonen gir dei lokale rådmennene oss framleis ikkje lov til å samla fleire enn ti deltakarar til gudstenester på Haugalandet. Dette gjeld fram til 15. mars og omfattar dermed søndagane 7. og 14. mars.
Kalender
Onsdag 10. mars,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 14. mars,
12:00 Søndagsmøte på nett
Tale av Robert Bauge, VIP Minutes v/Erna Vestvik Andersen
Tirsdag 16. mars,
17:00 Supertirsdag
Onsdag 17. mars,
19:00 Bibel og bønn
Fredag 19. mars,
19:00 Fredag
Søndag 21. mars,
16:00 Årsmøte
Årsmøtet blir gjennomført på vilkår av at det igjen blir råd å samlast fysisk...
Onsdag 24. mars,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 28. mars,
12:00 Gudsteneste-palmesøndag
Tale av Sveinung A. Andersen, VIP Minutes v/Erna V. Andersen
Onsdag 31. mars,
19:00 Bibel og bønn
Fredag 2. april,
17:00 Langfredags-møte
Tale av Terje Berg. Tema: Jesu sju ord på korset.