Kalender

Bibeltime saman med Sjustjerna

  Onsdag 11. September
  19:00 — 21:00
 
Dobbelt-bibeltime v/Dag Øyvind Juliussen fra Internasjonale kristne ambassade Jerusalem. Matpause. Kollekt
Les også:
Tale palmesøndag 2020
Her er Sveinung Andersen sin tale fra nettmøtet palmesøndag. Du kan også se video på Facebook og Youtube. Videoene er tilgjengeleg i en uke.
Kalender
Fredag 10. April,
12:00 Møte på nett
Tale ved Einar Vestvik
Søndag 12. April,
12:00 Søndagsmøte på nett
Tale ved Oddvar Bauge