Ikkje julegrantenning i Auklandshamn i år

Ikkje julegrantenning i Auklandshamn i år

17.11.2020
Det blir ikkje tradisjonell tenning av julegrana dette året. Sveio kommune har frårådd arrangementet som ledd i kampen mot spreiing av koronasmitte.

Det har lenge vore klart at me ikkje kunne ha vanleg opplegg med severing av graut og gløgg inne i Filadelfia etter at julegrana var tent utanfor. Organisasjonane som samarbeider om arrangementet - Auklandshamn Bygdalag, Auklandshamn Idrettslag, Eikeland Musikkorps og Pinsemenigheten Filadelfia hadde difor planlagt eit redusert opplegg som berre skulle foregått utandørs og som difor kunne hatt inntil 200 deltakarar. I lys av den siste utviklinga når det gjeld covid-19-smitte, har likevel Sveio kommune frårådd oss å ha dette opplegget også. Leiarane for alle dei fire samarbeidspartane er einige om å følgja kommunen sitt råd.

Kalender
Søndag 29. november,
11:30 Bønn før søndagsmøtet
12:00 Søndagsmøte
Delemøte. VIP Minutes v/Lydia Stueland
Tirsdag 1. desember,
17:00 Supertirsdag juleavslutning
Onsdag 2. desember,
19:00 Menighetsmøte
Søndag 6. desember,
11:30 Bønn før søndagsmøtet
12:00 Søndagsmøte
Tale av Einar Vestvik. Tema i adventtida: "Forventning".
Onsdag 9. desember,
19:00 Bibel og bønn
Bønn, bibelundervisning, vitnesbyrd, samtale.
Søndag 13. desember,
11:30 Bønn før søndagsmøtet
12:00 Søndagsmøte
Tale av Lillian Lund Vestvik
Onsdag 16. desember,
19:00 Bibel og bønn
Bønn, bibelundervisning, vitnesbyrd, samtale.