Mobiliserer i bønn

Mobiliserer i bønn

13.08.2019
Arbeidet i menigheten følgjer for ein stor del skuleåret. Nå er det tid for oppstart av fleire aktivitetar. Framfor eit nytt arbeidsår er det nå tid til å mobilisera i bønn.

På Filadelfia har me i alle fall tre felles arenaer for felles bønn: Før kvart søndagsmøte, Bibel og bønn kvar onsdag kveld og nå når skulen startar: Morgonbønn kvar skuledag. I tillegg kjem sjølvsagt bønn i mindre grupper og i den enkelte sitt andaktsliv.

Bønn før søndagsmøta, det vil nå seia frå kl. 11.30 til 12.00, er fast gjennom heile året.

Bibel og bønn på onsdagar kl 19.00 hadde pause i juli, men er elles ein fast møteplass for bønn, bibelundervisning og samtale gjennom heile året.

Morgonbønn kl 08.00 kvar morgon frå måndag til fredag følgjer skuleåret. Det er eit tilbod til alle som er heimeverande på dette tidspunktet på døgnet, anten det nå er skiftarbeidarar, pensjonistar eller heimeverande foreldre. Tilbodet er mellom anna tilrettelagt for foreldre som kjører barna sine til skulen. Me oppfordrar endå fleire til å bli med på morgonbønn når dette tilbodet nå startar opp igjen frå torsdag 15. august.

Kalender
Onsdag 18. September,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 22. September,
11:00 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
Tale av Mark Wootton. VIP Minutes og Små Juveler for barna
Tirsdag 24. September,
17:00 Supertirsdag
Samling for barn / junior, med Bibel-forteljing, song, aktivitetar. Bollar og saft...
Onsdag 25. September,
19:00 Bibel og bønn
Lørdag 28. September,
09:30 Felleskristen bønnefrokost
Felleskristen bønnefrokost på Soknehuset i Sveio sentrum
Søndag 29. September,
11:00 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
Tale av Åshild Bauge. VIP Minutes og Små Juveler for barna
Onsdag 2. Oktober,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 6. Oktober,
11:00 Bønn før søndagsmøte