Møter på Filadelfia

Dette er ei utskrift frå nettsida vår, pfa.no. Vi gjer merksam på at det kan koma endringar på denne lista. Følg med i avisannonser og på nettsida.

Sep18
Onsdag 18. September,
19:00 Bibel og bønn
 
Sep22
Søndag 22. September,
11:00 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
Tale av Mark Wootton. VIP Minutes og Små Juveler for barna
 
Sep24
Tirsdag 24. September,
17:00 Supertirsdag
Samling for barn / junior, med Bibel-forteljing, song, aktivitetar. Bollar og saft på slutten av samlinga. Ei gruppe for dei som er under skulealder (barn under 3 år må ha følgje av ein vaksen), og ei gruppe frå 1.klasse og oppover.
 
Sep25
Onsdag 25. September,
19:00 Bibel og bønn
 
Sep28
Lørdag 28. September,
09:30 Felleskristen bønnefrokost
Felleskristen bønnefrokost på Soknehuset i Sveio sentrum
 
Sep29
Søndag 29. September,
11:00 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
Tale av Åshild Bauge. VIP Minutes og Små Juveler for barna
 
Okt2
Onsdag 2. Oktober,
19:00 Bibel og bønn
 
Okt6
Søndag 6. Oktober,
11:00 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
Tale av Robert Bauge. VIP Minutes og Små Juveler for barna
 
Okt9
Onsdag 9. Oktober,
19:00 Bibel og bønn
 
Okt13
Søndag 13. Oktober,
11:00 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
Tale av Einar Vestvik. VIP Minutes og Små Juveler for barna
 
Okt16
Onsdag 16. Oktober,
19:00 Bibel og bønn
 
Okt18
Fredag 18. Oktober,
19:00 Bibeltime - temasamling
Tema: Tidens tegn og Jesu gjenkomst. Bibelundervisning v/Terje Berg
 
Okt20
Søndag 20. Oktober,
11:00 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
Tema: Tidens tegn og Jesu gjenkomst. Tale av Terje Berg. Dobbelt-bibeltime med servering mellom. VIP Minutes og Små Juveler for barna
 
Okt22
Tirsdag 22. Oktober,
17:00 Supertirsdag
Samling for barn / junior, med Bibel-forteljing, song, aktivitetar. Bollar og saft på slutten av samlinga. Ei gruppe for dei som er under skulealder (barn under 3 år må ha følgje av ein vaksen), og ei gruppe frå 1.klasse og oppover.
 
Okt23
Onsdag 23. Oktober,
19:00 Bibel og bønn
 
Okt26
Lørdag 26. Oktober,
10:00 Innsamlingsaksjon SOS Ukraina
Innsamling av klede og sko til fattige i Ukraina i samarbeid med stiftinga Open Heart (Halvard Hasseløy).
 
Okt27
Søndag 27. Oktober,
16:00 Storbasar - SOS Ukraina
Appell v/Halvard Hasseløy. Lodd- og åresalg. Mange flotte gevinstar.
 
Okt30
Onsdag 30. Oktober,
19:00 Bibel og bønn
 
Nov3
Søndag 3. November,
12:00 Søndagsmøte
Tale av Roald Lidal, informasjon om New Life Ministries sitt arbeid. VIP Minutes og Små Juveler for barna
 
Nov5
Tirsdag 5. November,
17:00 Supertirsdag
Samling for barn / junior, med Bibel-forteljing, song, aktivitetar. Bollar og saft på slutten av samlinga. Ei gruppe for dei som er under skulealder (barn under 3 år må ha følgje av ein vaksen), og ei gruppe frå 1.klasse og oppover.
 
Nov6
Onsdag 6. November,
19:00 Bibel og bønn
 
Nov9
Lørdag 9. November,
00:00 Regionkonferanse LED Haugalandet
Regionkonferanse i Tabernaklet, Haugesund for pinsemenighetene på Haugalandet og i Sunnhordland. Gjestetaler: John IvarTrannum.
 
Nov10
Søndag 10. November,
11:00 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
Tale av John Ivar Trannum. VIP Minutes og Små Juveler for barna
 
Nov13
Onsdag 13. November,
19:00 Bibel og bønn
 
Nov17
Søndag 17. November,
11:00 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
VIP Minutes og Små Juveler for barna
 
Nov19
Tirsdag 19. November,
17:00 Supertirsdag
Samling for barn / junior, med Bibel-forteljing, song, aktivitetar. Bollar og saft på slutten av samlinga. Ei gruppe for dei som er under skulealder (barn under 3 år må ha følgje av ein vaksen), og ei gruppe frå 1.klasse og oppover.
 
Nov20
Onsdag 20. November,
19:00 Bibel og bønn
 
Nov24
Søndag 24. November,
11:00 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
VIP Minutes og Små Juveler for barna
 
Nov27
Onsdag 27. November,
19:00 Bibel og bønn
 
Des1
Søndag 1. Desember,
17:00 Me tenner julegrana i Auklandshamn
Samarbeidsprosjekt med Auklandshamn bygdalag, Auklandshamn idrettslag, Eikeland musikkorps og Filadelfia. Samlingsstund og juletregang ute, servering av julegraut og gløgg inne.
 
Des3
Tirsdag 3. Desember,
17:00 Felles juleavslutning for barnearbeidet på Filadelfia
Siste samling i 2019, for BiA, Supertirsdag og RR. Foreldre og andre som har lyst er inviterte til samlinga saman med barna.
 
Des4
Onsdag 4. Desember,
19:00 Bibel og bønn
 
Des8
Søndag 8. Desember,
11:00 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
VIP Minutes og Små Juveler for barna
17:00 Kerysso sin julekonsert
Inngangspengar, går til misjonsprosjekt i Bolivia.
 
Des11
Onsdag 11. Desember,
19:00 Bibel og bønn
 
Des15
Søndag 15. Desember,
11:00 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
VIP Minutes og Små Juveler for barna
 
Des18
Onsdag 18. Desember,
19:00 Bibel og bønn
Des22
Søndag 22. Desember,
11:00 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
VIP Minutes og Små Juveler for barna