Menighetsweekend 2020: Solgry 17.-19. april

Menighetsweekend 2020: Solgry 17.-19. april

20.06.2019
Tid og stad for Filadelfia sin menighetsweekend neste år er bestemt: Datoane du må setja av er 17.-19. april. Reisemålet er Solgry.

Med andre ord: Me satsar ultra lokalt denne gongen. Ved å satsa på leirstaden midt i Sveio, blir reisetid og -avstand minimal. Me kan få meir tid saman, fleire kan få sjanse til å bli med, og det blir også lettare for dei som - av ein eller annan grunn - berre kan delta på dagtid. Kanskje kan eitt eller to møte vera heilt opne for alle som ønskjer å delta.

Ikkje misforstå. Målet og tanken bak weekenden er framleis at flest mogleg skal delta heile tida, og også overnatta. Me trur dette er viktig for å utvikla vennskap og relasjonar til kvarandre. Men livssituasjonar kan vera så ulike. Frå tid til annan treng me fleksible løysingar. Derfor vil me tilby ulike alternativ, slik me også gjorde på Brandøy i vår.

Program, tema og val av forkynnarar er ikkje på plass enno. Målet er også denne gongen å tilby opplegg for alle generasjonar. 

Kalender
Tirsdag 18. Februar,
17:00 BiA - øving
Øving med BiA; Barnekoret i Auklandshamn. Åpent for alle. Barn under 3 år må...
Onsdag 19. Februar,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 23. Februar,
11:30 Bønn før søndagsmøtet
12:00 Søndagsmøte
Delemøte. VIP Minutes og Små Juveler for barna.
Onsdag 26. Februar,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 1. Mars,
11:30 Bønn før søndagsmøtet
12:00 Søndagsmøte
VIP Minutes og Små Juveler for barna.
Tirsdag 3. Mars,
17:00 BiA - øving
Øving med BiA; Barnekoret i Auklandshamn. Åpent for alle. Barn under 3 år må...
Onsdag 4. Mars,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 8. Mars,
11:30 Bønn før søndagsmøtet