Smitteverntiltak - Covid19

Oppdatert 14. januar 2022

Når du kjem på Filadelfia:

  • Namn og telefonnummer blir registrert til bruk i eventuell smittesporing. Listene blir sletta etter 14 dagar.
  • På gudstenester vil du få tilvist ein fast sitjeplass. Det skal vere minst ein ledig stol mellom personar som ikkje er frå same husstand eller tilsvarande nære.
  • Når det ikkje er mogeleg å halde ein meter avstand til personar utanføre husstanden eller tilsvarande nære, er det påbod om bruk av munnbind (To ledige stolar = ein meter).
  • Hugs dei generelle råda om god hand- og hostehygiene. Du finn handsprit ved inngongen til lokalet.
  • Hugs å halde avstand til andre. Hjelp oss å unngå trengsel i gangen. Hald minst ein meter avstand på veg inn eller ut av lokalet.

Du kan kontakte møtevertane eller post (a) pfa.no dersom du har spørsmål om smittevern på Filadelfia.

Me følgjer nasjonale og lokale råd og reglar, inkludert rettleiaren for smittevern som er utarbeida av Noregs Kristne råd.
 

Powered by Cornerstone