Edwin Jung talar på eit møte i Georgia i 2004, tolka av ein tysktalande georgisk student.
Edwin Jung talar på eit møte i Georgia i 2004, tolka av ein tysktalande georgisk student.

Takkar for 25 års misjonsinnsats

29.07.2013
Edwin Jung, som er leiar for den austerrikse pinserørsa, takkar Ruth Turid Vea og forsamlingane bak henne for 25 års misjonsinnsats i landet deira.

Pinsemenigheten Filadelfia i Auklandshamn, som har vore støttemenighet for Ruth Turid dei siste tre åra, har også fått brev frå Jung med takk for det misjonsarbeidet som er gjort både blant barn og ute på landsbygda i Austerrike gjennom tenesta til misjonæren frå Åkrehamn. Takka går først og fremst til Ruth Turid sjølv, men også til dei som har stått bak henne i bøn og med finansiell støtte.

- Austerrike treng framleis hjelp frå misjonærar, skriv Edwin Jung, som ber om forbøn for landet sitt og for at evangeliet må gå fram i det katolske, men sterkt sekulariserte heimlandet hans.

Freie Christengemeinde er namnet på den austerrikske pinserørsla. Leiaren Edwin Jung bur i småbyen Bürmoos nær Salzburg. Han har bakgrunn som pastor, mellom anna i Salzburg og har også leia Freie Christengemeinde sitt misjonsarbeid utanfor landets grenser. Dette gjeld mellom anna arbeidet i den tidlegare sovjetrepublikken Georgia i Kaukasus.

Ruth Turid Vea sitt liv og arbeid i Austerrike kan du bli betre kjent med gjennom boka "Møteplass: Europa" av Einar Vestvik, utgitt i 2007.

Kalender
Søndag 6. desember,
11:30 Bønn før søndagsmøtet
12:00 Søndagsmøte
Tale av Einar Vestvik. Tema i adventtida: "Forventning".
Onsdag 9. desember,
19:00 Bibel og bønn
Bønn, bibelundervisning, vitnesbyrd, samtale.
Søndag 13. desember,
11:30 Bønn før søndagsmøtet
12:00 Søndagsmøte
Tale av Lillian Lund Vestvik
Onsdag 16. desember,
19:00 Bibel og bønn
Bønn, bibelundervisning, vitnesbyrd, samtale.
Søndag 20. desember,
11:30 Bønn før søndagsmøtet
12:00 Søndagsmøte
Torsdag 24. desember,
00:00 Julaftan - familiemøte
Tale av Lydia Stueland
Fredag 1. januar,
17:00 Nyttårsmøte
Tale av Robert Bauge.