Edwin Jung talar på eit møte i Georgia i 2004, tolka av ein tysktalande georgisk student.
Edwin Jung talar på eit møte i Georgia i 2004, tolka av ein tysktalande georgisk student.

Takkar for 25 års misjonsinnsats

29.07.2013
Edwin Jung, som er leiar for den austerrikse pinserørsa, takkar Ruth Turid Vea og forsamlingane bak henne for 25 års misjonsinnsats i landet deira.

Pinsemenigheten Filadelfia i Auklandshamn, som har vore støttemenighet for Ruth Turid dei siste tre åra, har også fått brev frå Jung med takk for det misjonsarbeidet som er gjort både blant barn og ute på landsbygda i Austerrike gjennom tenesta til misjonæren frå Åkrehamn. Takka går først og fremst til Ruth Turid sjølv, men også til dei som har stått bak henne i bøn og med finansiell støtte.

- Austerrike treng framleis hjelp frå misjonærar, skriv Edwin Jung, som ber om forbøn for landet sitt og for at evangeliet må gå fram i det katolske, men sterkt sekulariserte heimlandet hans.

Freie Christengemeinde er namnet på den austerrikske pinserørsla. Leiaren Edwin Jung bur i småbyen Bürmoos nær Salzburg. Han har bakgrunn som pastor, mellom anna i Salzburg og har også leia Freie Christengemeinde sitt misjonsarbeid utanfor landets grenser. Dette gjeld mellom anna arbeidet i den tidlegare sovjetrepublikken Georgia i Kaukasus.

Ruth Turid Vea sitt liv og arbeid i Austerrike kan du bli betre kjent med gjennom boka "Møteplass: Europa" av Einar Vestvik, utgitt i 2007.

Kalender
Onsdag 10. mars,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 14. mars,
12:00 Søndagsmøte på nett
Tale av Robert Bauge, VIP Minutes v/Erna Vestvik Andersen
Tirsdag 16. mars,
17:00 Supertirsdag
Onsdag 17. mars,
19:00 Bibel og bønn
Fredag 19. mars,
19:00 Fredag
Søndag 21. mars,
16:00 Årsmøte
Årsmøtet blir gjennomført på vilkår av at det igjen blir råd å samlast fysisk...
Onsdag 24. mars,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 28. mars,
12:00 Gudsteneste-palmesøndag
Tale av Sveinung A. Andersen, VIP Minutes v/Erna V. Andersen
Onsdag 31. mars,
19:00 Bibel og bønn
Fredag 2. april,
17:00 Langfredags-møte
Tale av Terje Berg. Tema: Jesu sju ord på korset.