Jarle Haugland-besøk flytta til hausten

Jarle Haugland-besøk flytta til hausten

14.01.2021
Fellesmøtet mellom Filadelfia og Sjustjerna i Sveio er flytta for andre gong på grunn av den usikre koronasituasjonen. Ny dato for arrangementet er sett til onsdag 15. september.

Jarle Haugland frå Tro og Medier skal undervisa på samlinga. Temaet hans handlar om korleis me framstiller Jesus i media i ei etterkristen tid. Media omfattar i denne samanhengen også sosiale medier som Facebook og Twitter.

Dersom smittevernreglane tillet det, vil det også bli kaffipause mellom to undervisningsbolkar. Dette kjem me tilbake til når me veit meir om situasjonen i landet vårt på den tida.

Kalender
Onsdag 3. mars,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 7. mars,
12:00 Vinterferie - ikkje møte
Onsdag 10. mars,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 14. mars,
12:00 Søndagsmøte på nett
Tale av Robert Bauge, VIP Minutes v/Erna Vestvik Andersen
Tirsdag 16. mars,
17:00 Supertirsdag
Onsdag 17. mars,
19:00 Bibel og bønn
Fredag 19. mars,
19:00 Fredag
Søndag 21. mars,
16:00 Årsmøte
Årsmøtet blir gjennomført på vilkår av at det igjen blir råd å samlast fysisk...
Onsdag 24. mars,
19:00 Bibel og bønn
Onsdag 31. mars,
19:00 Bibel og bønn