Årsmøtet søndag 21. mars kan bli digitalt

Årsmøtet søndag 21. mars kan bli digitalt

03.01.2021
Søndag 21. mars klokka 16.00 blir det årsmøte på Filadelfia, så sant korona-situasjonen gjer det mogleg å samlast fysisk.

Dersom smittesituasjonen ikkje tillet fysisk samling, blir det nå lagt til rette for digital gjennomføring av årsmøtet. Korleis det praktiske opplegget då blir, skal kunngjerast seinast ei veke før årsmøtedatoen. I tilfelle digitalt årsmøte blir saklista avgrensa til berre godkjenning av årsmelding og rekneskap.

Dersom me derimot kan samlast fysisk på Filadelfia, blir årsmøte som vanleg, men denne gongen utan servering i etterkant. 

Kalender
Onsdag 10. mars,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 14. mars,
12:00 Søndagsmøte på nett
Tale av Robert Bauge, VIP Minutes v/Erna Vestvik Andersen
Tirsdag 16. mars,
17:00 Supertirsdag
Onsdag 17. mars,
19:00 Bibel og bønn
Fredag 19. mars,
19:00 Fredag
Søndag 21. mars,
16:00 Årsmøte
Årsmøtet blir gjennomført på vilkår av at det igjen blir råd å samlast fysisk...
Onsdag 24. mars,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 28. mars,
12:00 Gudsteneste-palmesøndag
Tale av Sveinung A. Andersen, VIP Minutes v/Erna V. Andersen
Onsdag 31. mars,
19:00 Bibel og bønn
Fredag 2. april,
17:00 Langfredags-møte
Tale av Terje Berg. Tema: Jesu sju ord på korset.