24.100 kroner til Open Heart

24.100 kroner til Open Heart

07.05.2020
I samband med at Halvard Hasseløy var gjest i Filadelfia sitt søndagsmøte på nett 26. april, gjennomførte me ein innsamlingsaksjon til støtte for Open Heart sitt arbeid i ei vanskeleg tid.

Og lyttarane/sjåarane reagerte spontant! Resultatet av innsamlinga blei 24.100 kroner. Pengane er nå overførte til Open Heart og vil, etter det Halvard sjølv sa i intervjuet, bli brukt til å kjøpa matvarer for utdeling til dei aller fattigaste i Ukraina. Me vil takka alle som var med og støtta dette viktige arbeidet.

Følg oss gjerne vidare i våre søndagsmøte på nett. Du får lytta til solid forkynning, og sang og spennande gjester. Søndagsmøta blir publiserte på Facebook, YouTube og pfa.no kvar søndag klokka 12.00 i alle fall fram til og med 14. juni.

Kalender
Onsdag 3. juni,
19:00 Onsdagsmøte
Tale, sang, vitnemål, bønn. NB! Hugs smittevernreglane!
Søndag 7. juni,
12:00 Søndagsmøte på nett
Tale av Sveinung Andersen. VIP Minutes ved Lisbeth Børven Våbenø.
Onsdag 10. juni,
19:00 Onsdagsmøte
Tale av Laila Bauge, sang, vitnemål, bønn. NB! Hugs smittevernreglane!
Søndag 14. juni,
12:00 Søndagsmøte på nett
Tale av Oddvar Bauge. VIP Minutes ved Ruth Linda Årre.