Mobiliserer i bønn

Mobiliserer i bønn

13.08.2019
Arbeidet i menigheten følgjer for ein stor del skuleåret. Nå er det tid for oppstart av fleire aktivitetar. Framfor eit nytt arbeidsår er det nå tid til å mobilisera i bønn.

På Filadelfia har me i alle fall tre felles arenaer for felles bønn: Før kvart søndagsmøte, Bibel og bønn kvar onsdag kveld og nå når skulen startar: Morgonbønn kvar skuledag. I tillegg kjem sjølvsagt bønn i mindre grupper og i den enkelte sitt andaktsliv.

Bønn før søndagsmøta, det vil nå seia frå kl. 11.30 til 12.00, er fast gjennom heile året.

Bibel og bønn på onsdagar kl 19.00 hadde pause i juli, men er elles ein fast møteplass for bønn, bibelundervisning og samtale gjennom heile året.

Morgonbønn kl 08.00 kvar morgon frå måndag til fredag følgjer skuleåret. Det er eit tilbod til alle som er heimeverande på dette tidspunktet på døgnet, anten det nå er skiftarbeidarar, pensjonistar eller heimeverande foreldre. Tilbodet er mellom anna tilrettelagt for foreldre som kjører barna sine til skulen. Me oppfordrar endå fleire til å bli med på morgonbønn når dette tilbodet nå startar opp igjen frå torsdag 15. august. I veka mellom 18. til 25. august vil me ta oss ekstra god tid til morgonbønn i samband med at me den veka har besøk av Juan Alanis frå Argentina. Juan blir å høyra på Filadelfia søndag 18., onsdag 21. og søndag 25. august. I tillegg skal han vera med på samlingar i fleire lifegrupper og andre. Juan og kona hans, som også denne gongen er med til Norge, skal i løpet av veka også ha møte i Sauda og på Bremnes. Ver med å be om at denne møteaksjonen blir ein god start for arbeidet denne hausten og eit gjennombrot for Guds ånd i bygdene våre.

Og lat oss halda fram med å be også etter at gjesten frå Sør-Amerika har reist. For han me ber til, blir igjen og vil høyra og svara når mesøkjer han.

Kalender
Søndag 25. August,
12:00 Søndagsmøte
Tale av Juan Alanis. VIP Minutes og Små Juveler for barna.
Tirsdag 27. August,
17:00 Supertirsdag
Samling for barn / junior, med Bibel-forteljing, song, aktivitetar. Bollar og saft...
Onsdag 28. August,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 1. September,
12:00 Me feirar Tabernaklets 100-årsjubileum
Søndag 1. september blir det ikkje møte på Filadelfia. Me deltek på 100-årsjubileet...
Onsdag 4. September,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 8. September,
11:00 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
VIP Minutes og Små Juveler for barna
Tirsdag 10. September,
17:00 Supertirsdag
Samling for barn / junior, med Bibel-forteljing, song, aktivitetar. Bollar og saft...
Onsdag 11. September,
19:00 Bibeltime saman med Sjustjerna
Dobbelt-bibeltime v/Dag Øyvind Juliussen fra Internasjonale kristne ambassade Jerusalem. Matpause....
Søndag 15. September,
11:00 Bønn før søndagsmøte