Høyr Juan Alanis på Filadelfia 18., 21. og 25. august

Høyr Juan Alanis på Filadelfia 18., 21. og 25. august

03.07.2019
Argentinaren Juan Alanis kjem på eit nytt besøk til Filadelfia og blir med på tre møte og fleire gruppesamlingar.

Juan, som først besøkte oss hausten 2018 saman med familien sin, blir også denne gongen gjest hos Åshild og Robert Bauge. Og det er også denne gongen vertskapet som fungerer som tolkar for han.  Han blir med på søndagsmøta 18. og 25. august og fleire samlingar i mellom. Han skal også besøka Salem, Sauda om kvelden 18. august. Klippen, Bremnes får besøk av han torsdag 22. og søndag 25. august (kveldsmøte).

Juan, som også denne gongen har med kona si på norgestur, har avtale om å vera med på i alt fire gruppesamlingar frå måndag 19. til fredag 23. august. Han har ei profetisk gåve som kom tydeleg til uttrykk sist han var her. Då fekk han koma med direkte helsingar frå Gud til enkeltpersonar så vel som til forsamlinga.

Kalender
Søndag 25. August,
12:00 Søndagsmøte
Tale av Juan Alanis. VIP Minutes og Små Juveler for barna.
Tirsdag 27. August,
17:00 Supertirsdag
Samling for barn / junior, med Bibel-forteljing, song, aktivitetar. Bollar og saft...
Onsdag 28. August,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 1. September,
12:00 Me feirar Tabernaklets 100-årsjubileum
Søndag 1. september blir det ikkje møte på Filadelfia. Me deltek på 100-årsjubileet...
Onsdag 4. September,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 8. September,
11:00 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
VIP Minutes og Små Juveler for barna
Tirsdag 10. September,
17:00 Supertirsdag
Samling for barn / junior, med Bibel-forteljing, song, aktivitetar. Bollar og saft...
Onsdag 11. September,
19:00 Bibeltime saman med Sjustjerna
Dobbelt-bibeltime v/Dag Øyvind Juliussen fra Internasjonale kristne ambassade Jerusalem. Matpause....
Søndag 15. September,
11:00 Bønn før søndagsmøte