Menighetsweekend 2020: Solgry 17.-19. april

Menighetsweekend 2020: Solgry 17.-19. april

20.06.2019
Tid og stad for Filadelfia sin menighetsweekend neste år er bestemt: Datoane du må setja av er 17.-19. april. Reisemålet er Solgry.

Med andre ord: Me satsar ultra lokalt denne gongen. Ved å satsa på leirstaden midt i Sveio, blir reisetid og -avstand minimal. Me kan få meir tid saman, fleire kan få sjanse til å bli med, og det blir også lettare for dei som - av ein eller annan grunn - berre kan delta på dagtid. Kanskje kan eitt eller to møte vera heilt opne for alle som ønskjer å delta.

Ikkje misforstå. Målet og tanken bak weekenden er framleis at flest mogleg skal delta heile tida, og også overnatta. Me trur dette er viktig for å utvikla vennskap og relasjonar til kvarandre. Men livssituasjonar kan vera så ulike. Frå tid til annan treng me fleksible løysingar. Derfor vil me tilby ulike alternativ, slik me også gjorde på Brandøy i vår.

Program, tema og val av forkynnarar er ikkje på plass enno. Målet er også denne gongen å tilby opplegg for alle generasjonar. 

Kalender
Søndag 25. August,
12:00 Søndagsmøte
Tale av Juan Alanis. VIP Minutes og Små Juveler for barna.
Tirsdag 27. August,
17:00 Supertirsdag
Samling for barn / junior, med Bibel-forteljing, song, aktivitetar. Bollar og saft...
Onsdag 28. August,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 1. September,
12:00 Me feirar Tabernaklets 100-årsjubileum
Søndag 1. september blir det ikkje møte på Filadelfia. Me deltek på 100-årsjubileet...
Onsdag 4. September,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 8. September,
11:00 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
VIP Minutes og Små Juveler for barna
Tirsdag 10. September,
17:00 Supertirsdag
Samling for barn / junior, med Bibel-forteljing, song, aktivitetar. Bollar og saft...
Onsdag 11. September,
19:00 Bibeltime saman med Sjustjerna
Dobbelt-bibeltime v/Dag Øyvind Juliussen fra Internasjonale kristne ambassade Jerusalem. Matpause....
Søndag 15. September,
11:00 Bønn før søndagsmøte