Menighetsweekend 2020: Solgry 17.-19. april

Menighetsweekend 2020: Solgry 17.-19. april

20.06.2019
Tid og stad for Filadelfia sin menighetsweekend neste år er bestemt: Datoane du må setja av er 17.-19. april. Reisemålet er Solgry.

Med andre ord: Me satsar ultra lokalt denne gongen. Ved å satsa på leirstaden midt i Sveio, blir reisetid og -avstand minimal. Me kan få meir tid saman, fleire kan få sjanse til å bli med, og det blir også lettare for dei som - av ein eller annan grunn - berre kan delta på dagtid. Kanskje kan eitt eller to møte vera heilt opne for alle som ønskjer å delta.

Ikkje misforstå. Målet og tanken bak weekenden er framleis at flest mogleg skal delta heile tida, og også overnatta. Me trur dette er viktig for å utvikla vennskap og relasjonar til kvarandre. Men livssituasjonar kan vera så ulike. Frå tid til annan treng me fleksible løysingar. Derfor vil me tilby ulike alternativ, slik me også gjorde på Brandøy i vår.

Program, tema og val av forkynnarar er ikkje på plass enno. Målet er også denne gongen å tilby opplegg for alle generasjonar. 

Kalender
Fredag 18. Oktober,
19:00 Bibeltime - temasamling
Tema: Tidens tegn varsler Jesu gjenkomst. Bibelundervisning v/Terje Berg
Søndag 20. Oktober,
11:30 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
Tema: Tidens tegn varsler Jesu gjenkomst. Tale av Terje Berg. Dobbelt-bibeltime med...
Tirsdag 22. Oktober,
17:00 Supertirsdag
Samling for barn / junior, med Bibel-forteljing, song, aktivitetar. Bollar og saft...
Onsdag 23. Oktober,
19:00 Bibel og bønn
Lørdag 26. Oktober,
10:00 Innsamlingsaksjon SOS Ukraina
Innsamling av klede og sko til fattige i Ukraina i samarbeid med stiftinga Open...
Søndag 27. Oktober,
16:00 Storbasar - SOS Ukraina
Appell v/Halvard Hasseløy. Lodd- og åresalg. Mange flotte gevinstar.
Onsdag 30. Oktober,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 3. November,
11:30 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
Tale av Roald Lidal, informasjon om New Life Ministries sitt arbeid. VIP Minutes...