Gripande Mexico-inntrykk

Gripande Mexico-inntrykk

12.05.2019
Flesteparten av dei 25 deltakarane på påsketuren til Mexico, var med på møtet på Filadelfia søndag 12. mai. Der delte dei sterke og gripande inntrykk frå turen og husbygginga dei var med på.

Ein del av borna og dei vaksne fortalte først om turen og kva som hadde gjort størst inntrykk på dei. Det er tydeleg at opplevingane har sett varige spor hos deltakarane. Deretter viste dei ein film som var sett saman av glimt frå møtet med misjonærane Vibeke og Aslak Telhaug, byggeprosessen og overleveringa til familien som på denne måten fekk oppfylt eitt av sine største bønneemne. Mange  auge i salen var våte då familien sine reaksjonar blei viste mot slutten av filmen.

Det blei også vist ei videohelsing som misjonær Aslak Telhaug har sendt oss etter at teamet vårt drog frå Mexico.

Etter presentasjonen blei det samla inn kollekt til mexicoprosjektet. Etterpå blei det selt middag der inntekta gjekk til same føremål. Sidan gåvene kom inn både som kontantar og via Vipps og kort/overføringar til bank, har me enno ikkje fullt oversyn over kor mykje som kom inn.Men me tek ikkje for hardt i om me nemner ein stad mellom 13.000 og 14.000 kroner. Det gjenstår då å samla inn rundt 46.000 kroner før heile mexicoprosjektet er finansiert.

Sjølv om det enno er eit stykke igjen før dette målet er nådd, tok fleire av teamdeltakarane til ordet for oppfølging og kanskje ein ny mexicotur om eitt år eller to. 

Forsamlinga på Filadelfia støttar allereie misjonærane Vibeke og Aslak Telhaug, og vil halda fram med det.

Kalender
Søndag 25. August,
12:00 Søndagsmøte
Tale av Juan Alanis. VIP Minutes og Små Juveler for barna.
Tirsdag 27. August,
17:00 Supertirsdag
Samling for barn / junior, med Bibel-forteljing, song, aktivitetar. Bollar og saft...
Onsdag 28. August,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 1. September,
12:00 Me feirar Tabernaklets 100-årsjubileum
Søndag 1. september blir det ikkje møte på Filadelfia. Me deltek på 100-årsjubileet...
Onsdag 4. September,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 8. September,
11:00 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
VIP Minutes og Små Juveler for barna
Tirsdag 10. September,
17:00 Supertirsdag
Samling for barn / junior, med Bibel-forteljing, song, aktivitetar. Bollar og saft...
Onsdag 11. September,
19:00 Bibeltime saman med Sjustjerna
Dobbelt-bibeltime v/Dag Øyvind Juliussen fra Internasjonale kristne ambassade Jerusalem. Matpause....
Søndag 15. September,
11:00 Bønn før søndagsmøte