Sluttresultat: 149.026 kroner og 450 sekker med klede frå Sveio

Sluttresultat: 149.026 kroner og 450 sekker med klede frå Sveio

10.09.2018
Resultatet av SOS Ukraina-innsamlinga i Sveio i helga blei ca. 450 sekker med klede og 149.026 kroner. Open Heart sin leiar, Halvard Hasseløy, er svært nøgd og takksam.

Det gjeld innsamlinga i Sveio, men også på  Haugalandet generelt. Og trailerane med klede er alt på veg til Ukraina, fortel Halvard fredag.

Finteljinga er nå unnagjort. Den viser at det totale resultatet blei på 149.026 kroner og ca. 450 sekker med klede. I sluttsummen er også fraktpengane medrekna, i tillegg til inntektene frå basaren. Sidan talet på sekker var noko lågare i år, var inntektene på storbasaren desto høgare. Sluttsummen er eitt av dei beste innsamlingsresultata til Open Heart i Sveio nokon gong. Stor takk til alle givarar, sponsorar og frivillige medarbeidarar som har gjort ein stor innsats for å få fram dette gode resulatet.

Foto: Tor André Johannessen

Kalender
Onsdag 10. mars,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 14. mars,
12:00 Søndagsmøte på nett
Tale av Robert Bauge, VIP Minutes v/Erna Vestvik Andersen
Tirsdag 16. mars,
17:00 Supertirsdag
Onsdag 17. mars,
19:00 Bibel og bønn
Fredag 19. mars,
19:00 Fredag
Søndag 21. mars,
16:00 Årsmøte
Årsmøtet blir gjennomført på vilkår av at det igjen blir råd å samlast fysisk...
Onsdag 24. mars,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 28. mars,
12:00 Gudsteneste-palmesøndag
Tale av Sveinung A. Andersen, VIP Minutes v/Erna V. Andersen
Onsdag 31. mars,
19:00 Bibel og bønn
Fredag 2. april,
17:00 Langfredags-møte
Tale av Terje Berg. Tema: Jesu sju ord på korset.