Sluttresultat: 149.026 kroner og 450 sekker med klede frå Sveio

Sluttresultat: 149.026 kroner og 450 sekker med klede frå Sveio

10.09.2018
Resultatet av SOS Ukraina-innsamlinga i Sveio i helga blei ca. 450 sekker med klede og 149.026 kroner. Open Heart sin leiar, Halvard Hasseløy, er svært nøgd og takksam.

Det gjeld innsamlinga i Sveio, men også på  Haugalandet generelt. Og trailerane med klede er alt på veg til Ukraina, fortel Halvard fredag.

Finteljinga er nå unnagjort. Den viser at det totale resultatet blei på 149.026 kroner og ca. 450 sekker med klede. I sluttsummen er også fraktpengane medrekna, i tillegg til inntektene frå basaren. Sidan talet på sekker var noko lågare i år, var inntektene på storbasaren desto høgare. Sluttsummen er eitt av dei beste innsamlingsresultata til Open Heart i Sveio nokon gong. Stor takk til alle givarar, sponsorar og frivillige medarbeidarar som har gjort ein stor innsats for å få fram dette gode resulatet.

Foto: Tor André Johannessen

Kalender
Tirsdag 18. Februar,
17:00 BiA - øving
Øving med BiA; Barnekoret i Auklandshamn. Åpent for alle. Barn under 3 år må...
Onsdag 19. Februar,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 23. Februar,
11:30 Bønn før søndagsmøtet
12:00 Søndagsmøte
Delemøte. VIP Minutes og Små Juveler for barna.
Onsdag 26. Februar,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 1. Mars,
11:30 Bønn før søndagsmøtet
12:00 Søndagsmøte
VIP Minutes og Små Juveler for barna.
Tirsdag 3. Mars,
17:00 BiA - øving
Øving med BiA; Barnekoret i Auklandshamn. Åpent for alle. Barn under 3 år må...
Onsdag 4. Mars,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 8. Mars,
11:30 Bønn før søndagsmøtet