Sluttresultat: 149.026 kroner og 450 sekker med klede frå Sveio

Sluttresultat: 149.026 kroner og 450 sekker med klede frå Sveio

10.09.2018
Resultatet av SOS Ukraina-innsamlinga i Sveio i helga blei ca. 450 sekker med klede og 149.026 kroner. Open Heart sin leiar, Halvard Hasseløy, er svært nøgd og takksam.

Det gjeld innsamlinga i Sveio, men også på  Haugalandet generelt. Og trailerane med klede er alt på veg til Ukraina, fortel Halvard fredag.

Finteljinga er nå unnagjort. Den viser at det totale resultatet blei på 149.026 kroner og ca. 450 sekker med klede. I sluttsummen er også fraktpengane medrekna, i tillegg til inntektene frå basaren. Sidan talet på sekker var noko lågare i år, var inntektene på storbasaren desto høgare. Sluttsummen er eitt av dei beste innsamlingsresultata til Open Heart i Sveio nokon gong. Stor takk til alle givarar, sponsorar og frivillige medarbeidarar som har gjort ein stor innsats for å få fram dette gode resulatet.

Foto: Tor André Johannessen

Kalender
Fredag 25. september,
19:00 Fredag
For deg som går i 7. klasse og oppover.
Søndag 27. september,
12:00 Søndagsmøte
Tale av Mark Wootton. VIP Minutes for barna v/Lydia Stueland. Sang av Sela. Små...
Onsdag 30. september,
19:00 Bibel og bønn
Bønn, bibelundervisning, vitnesbyrd, samtale.
Søndag 4. oktober,
12:00 Søndagsmøte
Besøk av Irene Vestvik. VIP Minutes for barna v/Lillian L. Vestvik
Onsdag 7. oktober,
19:00 Bibel og bønn
Bønn, bibelundervisning, vitnesbyrd, samtale.
Søndag 11. oktober,
12:00 Søndagsmøte
Tale av Åshild Bauge. VIP Minutes for barna v/Per S. Wathne
Onsdag 14. oktober,
19:00 Bibel og bønn
Bønn, bibelundervisning, vitnesbyrd, samtale.
Søndag 18. oktober,
00:00 Søndagsmøtet avlyst
Ikkje søndagsmøte i dag pga tentroavslutning.
Tirsdag 20. oktober,
17:00 Supertirsdag og RR
Onsdag 21. oktober,
19:00 Bibel og bønn
Bønn, bibelundervisning, vitnesbyrd, samtale.