Sluttresultat: 149.026 kroner og 450 sekker med klede frå Sveio

Sluttresultat: 149.026 kroner og 450 sekker med klede frå Sveio

10.09.2018
Resultatet av SOS Ukraina-innsamlinga i Sveio i helga blei ca. 450 sekker med klede og 149.026 kroner. Open Heart sin leiar, Halvard Hasseløy, er svært nøgd og takksam.

Det gjeld innsamlinga i Sveio, men også på  Haugalandet generelt. Og trailerane med klede er alt på veg til Ukraina, fortel Halvard fredag.

Finteljinga er nå unnagjort. Den viser at det totale resultatet blei på 149.026 kroner og ca. 450 sekker med klede. I sluttsummen er også fraktpengane medrekna, i tillegg til inntektene frå basaren. Sidan talet på sekker var noko lågare i år, var inntektene på storbasaren desto høgare. Sluttsummen er eitt av dei beste innsamlingsresultata til Open Heart i Sveio nokon gong. Stor takk til alle givarar, sponsorar og frivillige medarbeidarar som har gjort ein stor innsats for å få fram dette gode resulatet.

Foto: Tor André Johannessen

Kalender
Søndag 6. desember,
11:30 Bønn før søndagsmøtet
12:00 Søndagsmøte
Tale av Einar Vestvik. Tema i adventtida: "Forventning".
Onsdag 9. desember,
19:00 Bibel og bønn
Bønn, bibelundervisning, vitnesbyrd, samtale.
Søndag 13. desember,
11:30 Bønn før søndagsmøtet
12:00 Søndagsmøte
Tale av Lillian Lund Vestvik
Onsdag 16. desember,
19:00 Bibel og bønn
Bønn, bibelundervisning, vitnesbyrd, samtale.
Søndag 20. desember,
11:30 Bønn før søndagsmøtet
12:00 Søndagsmøte
Torsdag 24. desember,
00:00 Julaftan - familiemøte
Tale av Lydia Stueland
Fredag 1. januar,
17:00 Nyttårsmøte
Tale av Robert Bauge.