Over 270.000 kroner til Ukraina

I 2022 blei det samla inn 270.000 kroner til Open Heart sitt arbeid i Ukraina gjennom Pinsekyrkja Filadelfia Auklandshamn. Dette går fram av årsrekneskapen for Pinsekyrkja, som blei godkjent på årsmøtet 12. mars.

I 2022 blei det også for første gong arrangert to innsamlingsaksjonar til arbeidet i Ukraina. Den første var spontan og kom i gang få veker etter Russland sitt åtak på Ukraina i februar 2022. I tillegg til klede, kom det gjennom denne aksjonen og vekene etterpå ca 65.000 kroner. Den oridinære innsamlinga med basar i oktober resulterte i litt over 204.000 kroner. I tillegg løyvde forsamlinga også dette året 20.000 kroner til barne- og ungdomsleirar. Desse leirane blei gjennomførte med tilpasningar, trass i krigen.

Halvard Hasseløy, som leiar Open Heart sitt arbeid, blir også dette året hovudtalar på Pinsekyrkja Filadelfia Auklandshamn sin weekend på Hlmavatn. Weekenden blir arrangert i pinsa, frå fredag 26. til søndag 28. mai.

Powered by Cornerstone