Dette trur me på

Me trur at Bibelen er Guds ord frå ende til annan. Bibelen er gitt oss gjennom menneske ved openberring, og er den einaste fullkomne kjelda til kunnskap om Gud. Bibelen er også den einaste rettesnora med full autoritet for liv og lære.

Me grunnlag i Bibelen trur me at menneske og alt omkring oss er skapt av  Gud for å vera han til glede og ære.

Me trur at kvart enkelt menneske kan og må koma i personleg kontakt med Gud gjennom Jesus Kristus, ta imot tilgjeving og frelse gjennom han og få del i eit nytt, guddommeleg liv.

Me trur at den som opnar seg og tar imot det nye livet Jesus Kristus, skal lata seg døypa på Jesu ord og bli ein del av ein lokal kristen fellesskap (menighet). I menigheten skal den enkelte få utvikla nådegåver og hjelp til sjølv å vera med å tena Gud og sine medmenneske.

Me trur og ventar på at Jesus skal koma tilbake.

Relaterte lenker
Kalender
Søndag 25. August,
12:00 Søndagsmøte
Tale av Juan Alanis. VIP Minutes og Små Juveler for barna.
Tirsdag 27. August,
17:00 Supertirsdag
Samling for barn / junior, med Bibel-forteljing, song, aktivitetar. Bollar og saft...
Onsdag 28. August,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 1. September,
12:00 Me feirar Tabernaklets 100-årsjubileum
Søndag 1. september blir det ikkje møte på Filadelfia. Me deltek på 100-årsjubileet...
Onsdag 4. September,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 8. September,
11:00 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
VIP Minutes og Små Juveler for barna
Tirsdag 10. September,
17:00 Supertirsdag
Samling for barn / junior, med Bibel-forteljing, song, aktivitetar. Bollar og saft...
Onsdag 11. September,
19:00 Bibeltime saman med Sjustjerna
Dobbelt-bibeltime v/Dag Øyvind Juliussen fra Internasjonale kristne ambassade Jerusalem. Matpause....
Søndag 15. September,
11:00 Bønn før søndagsmøte