Dette trur me på

Me trur at Bibelen er Guds ord frå ende til annan. Bibelen er gitt oss gjennom menneske ved openberring, og er den einaste fullkomne kjelda til kunnskap om Gud. Bibelen er også den einaste rettesnora med full autoritet for liv og lære.

Me grunnlag i Bibelen trur me at menneske og alt omkring oss er skapt av  Gud for å vera han til glede og ære.

Me trur at kvart enkelt menneske kan og må koma i personleg kontakt med Gud gjennom Jesus Kristus, ta imot tilgjeving og frelse gjennom han og få del i eit nytt, guddommeleg liv.

Me trur at den som opnar seg og tar imot det nye livet Jesus Kristus, skal lata seg døypa på Jesu ord og bli ein del av ein lokal kristen fellesskap (menighet). I menigheten skal den enkelte få utvikla nådegåver og hjelp til sjølv å vera med å tena Gud og sine medmenneske.

Me trur og ventar på at Jesus skal koma tilbake.

Relaterte lenker
Kalender
Fredag 18. Oktober,
19:00 Bibeltime - temasamling
Tema: Tidens tegn varsler Jesu gjenkomst. Bibelundervisning v/Terje Berg
Søndag 20. Oktober,
11:30 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
Tema: Tidens tegn varsler Jesu gjenkomst. Tale av Terje Berg. Dobbelt-bibeltime med...
Tirsdag 22. Oktober,
17:00 Supertirsdag
Samling for barn / junior, med Bibel-forteljing, song, aktivitetar. Bollar og saft...
Onsdag 23. Oktober,
19:00 Bibel og bønn
Lørdag 26. Oktober,
10:00 Innsamlingsaksjon SOS Ukraina
Innsamling av klede og sko til fattige i Ukraina i samarbeid med stiftinga Open...
Søndag 27. Oktober,
16:00 Storbasar - SOS Ukraina
Appell v/Halvard Hasseløy. Lodd- og åresalg. Mange flotte gevinstar.
Onsdag 30. Oktober,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 3. November,
11:30 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
Tale av Roald Lidal, informasjon om New Life Ministries sitt arbeid. VIP Minutes...