Menigheten si målsetjing

I ord og handling ønskjer me å dela dei gode nyhetene om Jesus Kristus med alle sveibuar og alle som elles kjem i vår veg. Me vil vera ei forsamling av menneske som har fellesskap med Gud og kvarandre.

Me ønskjer ei menighet der medlemmene er opptekne av å tilbe i tru og oppmuntra kvarandre til å gjera det Jesus ber den enkelte om. Me vil byggja ein fellesskap der folk i alle aldersgrupper og med ulik bakgrunn og utrusting kan få og gi omsorg og undervisning og hjelp til personleg modning og utvikling.

Me legg særleg vekt på å gi evangeliget vidare til neste generasjon.

I tråd med evangeliet sin grensesprengande natur ønskjer me å støtta evangelisering og misjon i vår eigen region, i Norge og resten av verda. Dette inkluderer både menighetsbygging og humanitært, diakonalt arbeid. Me oppmuntrar Jesus sine etterfølgjarar til å delta i slikt arbeid og vil vera med å senda ut medarbeidarar i tråd med Bibelen si misjonsbefaling.  (Matt. 28, 18-20  og Ef. 4, 15-16).

Relaterte lenker
Kalender
Fredag 18. Oktober,
19:00 Bibeltime - temasamling
Tema: Tidens tegn varsler Jesu gjenkomst. Bibelundervisning v/Terje Berg
Søndag 20. Oktober,
11:30 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
Tema: Tidens tegn varsler Jesu gjenkomst. Tale av Terje Berg. Dobbelt-bibeltime med...
Tirsdag 22. Oktober,
17:00 Supertirsdag
Samling for barn / junior, med Bibel-forteljing, song, aktivitetar. Bollar og saft...
Onsdag 23. Oktober,
19:00 Bibel og bønn
Lørdag 26. Oktober,
10:00 Innsamlingsaksjon SOS Ukraina
Innsamling av klede og sko til fattige i Ukraina i samarbeid med stiftinga Open...
Søndag 27. Oktober,
16:00 Storbasar - SOS Ukraina
Appell v/Halvard Hasseløy. Lodd- og åresalg. Mange flotte gevinstar.
Onsdag 30. Oktober,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 3. November,
11:30 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
Tale av Roald Lidal, informasjon om New Life Ministries sitt arbeid. VIP Minutes...