Menigheten si målsetjing

I ord og handling ønskjer me å dela dei gode nyhetene om Jesus Kristus med alle sveibuar og alle som elles kjem i vår veg. Me vil vera ei forsamling av menneske som har fellesskap med Gud og kvarandre.

Me ønskjer ei menighet der medlemmene er opptekne av å tilbe i tru og oppmuntra kvarandre til å gjera det Jesus ber den enkelte om. Me vil byggja ein fellesskap der folk i alle aldersgrupper og med ulik bakgrunn og utrusting kan få og gi omsorg og undervisning og hjelp til personleg modning og utvikling.

Me legg særleg vekt på å gi evangeliget vidare til neste generasjon.

I tråd med evangeliet sin grensesprengande natur ønskjer me å støtta evangelisering og misjon i vår eigen region, i Norge og resten av verda. Dette inkluderer både menighetsbygging og humanitært, diakonalt arbeid. Me oppmuntrar Jesus sine etterfølgjarar til å delta i slikt arbeid og vil vera med å senda ut medarbeidarar i tråd med Bibelen si misjonsbefaling.  (Matt. 28, 18-20  og Ef. 4, 15-16).

Relaterte lenker
Kalender
Søndag 25. August,
12:00 Søndagsmøte
Tale av Juan Alanis. VIP Minutes og Små Juveler for barna.
Tirsdag 27. August,
17:00 Supertirsdag
Samling for barn / junior, med Bibel-forteljing, song, aktivitetar. Bollar og saft...
Onsdag 28. August,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 1. September,
12:00 Me feirar Tabernaklets 100-årsjubileum
Søndag 1. september blir det ikkje møte på Filadelfia. Me deltek på 100-årsjubileet...
Onsdag 4. September,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 8. September,
11:00 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
VIP Minutes og Små Juveler for barna
Tirsdag 10. September,
17:00 Supertirsdag
Samling for barn / junior, med Bibel-forteljing, song, aktivitetar. Bollar og saft...
Onsdag 11. September,
19:00 Bibeltime saman med Sjustjerna
Dobbelt-bibeltime v/Dag Øyvind Juliussen fra Internasjonale kristne ambassade Jerusalem. Matpause....
Søndag 15. September,
11:00 Bønn før søndagsmøte