TALER FRA FILADELFIAS SØNDAGSMØTER (VÅREN 2019)
Taler fra Filadelfias søndagsmøter (Høsten 2018)

Alle taler er publisert med tillatelse fra taleren. Taleopptakene kan fritt lastes ned og distribueres videre vederlagsfritt. All form for redigering av opptakene er forbudt uten samtykke fra Filadelfia og/eller taleren selv, jfr. Åndsverkloven.

Bruksanvisning

Klikk på tittelen på den talen du vil høre eller klikk på avspillingsknappen for å høre alle talene etter hverandre.

Alle opptakene er gjort på åpne møter, så derfor kan det forekomme noe bakgrunnsstøy og romklang.

Ikke steng dette vinduet, da stopper avspillingen.

Copyright: Rettighetene til disse talene tilhører Filadelfia Auklandshamn. Du kan laste ned og kopiere så mange kopier du vil, men kan ikke ta betalt for kopiene. Lydfilene skal ikke, helt eller delvis, publiseres via andre massemedier, inkludert internett, uten rettighetshaverens samtykke.

Kalender
Søndag 25. August,
12:00 Søndagsmøte
Tale av Juan Alanis. VIP Minutes og Små Juveler for barna.
Tirsdag 27. August,
17:00 Supertirsdag
Samling for barn / junior, med Bibel-forteljing, song, aktivitetar. Bollar og saft...
Onsdag 28. August,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 1. September,
12:00 Me feirar Tabernaklets 100-årsjubileum
Søndag 1. september blir det ikkje møte på Filadelfia. Me deltek på 100-årsjubileet...
Onsdag 4. September,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 8. September,
11:00 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
VIP Minutes og Små Juveler for barna
Tirsdag 10. September,
17:00 Supertirsdag
Samling for barn / junior, med Bibel-forteljing, song, aktivitetar. Bollar og saft...
Onsdag 11. September,
19:00 Bibeltime saman med Sjustjerna
Dobbelt-bibeltime v/Dag Øyvind Juliussen fra Internasjonale kristne ambassade Jerusalem. Matpause....
Søndag 15. September,
11:00 Bønn før søndagsmøte