Israel
Norske Pinsemenigheters Arbeid i Israel (NPAI)

Norske Pinsemenigheters Arbeid i Israel (NPAI)

Israel tillater ikke tradisjonelt misjonsarbeid, men de tar gjerne imot sosial og humanitær hjelp. Vi støtter de faste hjelpearbeiderne og voluntørene som jobber i Jesu fødeland, et turbulent område, midt i hele verdens søkelys.

Søsterringen i Filadelfia har gått i spissen for innsamling av penger til NPAI. Støtten har gått til det arbeidet som har blitt drevet ut fra Beit Betania i Jerusalem. Her er blant annet et flott sykehus for mentalt syke. Selv om misjonærene ikke får drive tradisjonelt evangelisk arbeid her i Jesu eget fødeland, får de lov å jobbe som sosialarbeidere og på den måten vise kristen nestekjærlighet gjennom sine handlinger.

Les mer om arbeidet i Israel på Sjibbolet sine sider, se link til høyre.

Andre sider

Sjibbolet - informasjon om Norske Pinsemenigheters Arbeid i Israel

Wikipedia - Fakta om Israel

Engasjer deg!
  • NPAI trenger voluntører, spesielt innen enkelte faggrupper. Kan du tenke deg dette, se Sjibbolet sin nettside.
  • Gi en gave, bruk konto 3506.22.53094 og merk med "NPAI Israel", eller bruk ett av kontonumrene du finner på Sjibbolet og Beit Betanias hjemmesider.
Kalender
Søndag 25. August,
12:00 Søndagsmøte
Tale av Juan Alanis. VIP Minutes og Små Juveler for barna.
Tirsdag 27. August,
17:00 Supertirsdag
Samling for barn / junior, med Bibel-forteljing, song, aktivitetar. Bollar og saft...
Onsdag 28. August,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 1. September,
12:00 Me feirar Tabernaklets 100-årsjubileum
Søndag 1. september blir det ikkje møte på Filadelfia. Me deltek på 100-årsjubileet...
Onsdag 4. September,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 8. September,
11:00 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
VIP Minutes og Små Juveler for barna
Tirsdag 10. September,
17:00 Supertirsdag
Samling for barn / junior, med Bibel-forteljing, song, aktivitetar. Bollar og saft...
Onsdag 11. September,
19:00 Bibeltime saman med Sjustjerna
Dobbelt-bibeltime v/Dag Øyvind Juliussen fra Internasjonale kristne ambassade Jerusalem. Matpause....
Søndag 15. September,
11:00 Bønn før søndagsmøte