Israel
Norske Pinsemenigheters Arbeid i Israel (NPAI)

Norske Pinsemenigheters Arbeid i Israel (NPAI)

Israel tillater ikke tradisjonelt misjonsarbeid, men de tar gjerne imot sosial og humanitær hjelp. Vi støtter de faste hjelpearbeiderne og voluntørene som jobber i Jesu fødeland, et turbulent område, midt i hele verdens søkelys.

Søsterringen i Filadelfia har gått i spissen for innsamling av penger til NPAI. Støtten har gått til det arbeidet som har blitt drevet ut fra Beit Betania i Jerusalem. Her er blant annet et flott sykehus for mentalt syke. Selv om misjonærene ikke får drive tradisjonelt evangelisk arbeid her i Jesu eget fødeland, får de lov å jobbe som sosialarbeidere og på den måten vise kristen nestekjærlighet gjennom sine handlinger.

Les mer om arbeidet i Israel på Sjibbolet sine sider, se link til høyre.

Andre sider

Sjibbolet - informasjon om Norske Pinsemenigheters Arbeid i Israel

Wikipedia - Fakta om Israel

Engasjer deg!
  • NPAI trenger voluntører, spesielt innen enkelte faggrupper. Kan du tenke deg dette, se Sjibbolet sin nettside.
  • Gi en gave, bruk konto 3506.22.53094 og merk med "NPAI Israel", eller bruk ett av kontonumrene du finner på Sjibbolet og Beit Betanias hjemmesider.
Kalender
Fredag 18. Oktober,
19:00 Bibeltime - temasamling
Tema: Tidens tegn varsler Jesu gjenkomst. Bibelundervisning v/Terje Berg
Søndag 20. Oktober,
11:30 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
Tema: Tidens tegn varsler Jesu gjenkomst. Tale av Terje Berg. Dobbelt-bibeltime med...
Tirsdag 22. Oktober,
17:00 Supertirsdag
Samling for barn / junior, med Bibel-forteljing, song, aktivitetar. Bollar og saft...
Onsdag 23. Oktober,
19:00 Bibel og bønn
Lørdag 26. Oktober,
10:00 Innsamlingsaksjon SOS Ukraina
Innsamling av klede og sko til fattige i Ukraina i samarbeid med stiftinga Open...
Søndag 27. Oktober,
16:00 Storbasar - SOS Ukraina
Appell v/Halvard Hasseløy. Lodd- og åresalg. Mange flotte gevinstar.
Onsdag 30. Oktober,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 3. November,
11:30 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
Tale av Roald Lidal, informasjon om New Life Ministries sitt arbeid. VIP Minutes...