Møter på Filadelfia

Dette er ei utskrift frå nettsida vår, pfa.no. Vi gjer merksam på at det kan koma endringar på denne lista. Følg med i avisannonser og på nettsida.

Aug25
Søndag 25. August,
12:00 Søndagsmøte
Tale av Juan Alanis. VIP Minutes og Små Juveler for barna.
 
Aug27
Tirsdag 27. August,
17:00 Supertirsdag
Samling for barn / junior, med Bibel-forteljing, song, aktivitetar. Bollar og saft på slutten av samlinga. Ei gruppe for dei som er under skulealder (barn under 3 år må ha følgje av ein vaksen), og ei gruppe frå 1.klasse og oppover.
 
Aug28
Onsdag 28. August,
19:00 Bibel og bønn
 
Sep1
Søndag 1. September,
12:00 Me feirar Tabernaklets 100-årsjubileum
Søndag 1. september blir det ikkje møte på Filadelfia. Me deltek på 100-årsjubileet for Tabernaklet, Haugesund, der Halvard og Andreas Hasseløy er hovudtalarar.
 
Sep4
Onsdag 4. September,
19:00 Bibel og bønn
 
Sep8
Søndag 8. September,
11:00 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
VIP Minutes og Små Juveler for barna
 
Sep10
Tirsdag 10. September,
17:00 Supertirsdag
Samling for barn / junior, med Bibel-forteljing, song, aktivitetar. Bollar og saft på slutten av samlinga. Ei gruppe for dei som er under skulealder (barn under 3 år må ha følgje av ein vaksen), og ei gruppe frå 1.klasse og oppover.
 
Sep11
Onsdag 11. September,
19:00 Bibeltime saman med Sjustjerna
Dobbelt-bibeltime v/Dag Øyvind Juliussen fra Internasjonale kristne ambassade Jerusalem. Matpause. Kollekt
 
Sep15
Søndag 15. September,
11:00 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
VIP Minutes og Små Juveler for barna
 
Sep18
Onsdag 18. September,
19:00 Bibel og bønn
 
Sep22
Søndag 22. September,
11:00 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
VIP Minutes og Små Juveler for barna
 
Sep24
Tirsdag 24. September,
17:00 Supertirsdag
Samling for barn / junior, med Bibel-forteljing, song, aktivitetar. Bollar og saft på slutten av samlinga. Ei gruppe for dei som er under skulealder (barn under 3 år må ha følgje av ein vaksen), og ei gruppe frå 1.klasse og oppover.
 
Sep25
Onsdag 25. September,
19:00 Bibel og bønn
 
Sep28
Lørdag 28. September,
09:30 Felleskristen bønnefrokost
Felleskristen bønnefrokost på Soknehuset i Sveio sentrum
 
Sep29
Søndag 29. September,
11:00 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
VIP Minutes og Små Juveler for barna
 
Okt2
Onsdag 2. Oktober,
19:00 Bibel og bønn
 
Okt6
Søndag 6. Oktober,
11:00 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
VIP Minutes og Små Juveler for barna
 
Okt9
Onsdag 9. Oktober,
19:00 Bibel og bønn
 
Okt13
Søndag 13. Oktober,
11:00 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
VIP Minutes og Små Juveler for barna
 
Okt16
Onsdag 16. Oktober,
19:00 Bibel og bønn
 
Okt20
Søndag 20. Oktober,
11:00 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
VIP Minutes og Små Juveler for barna
 
Okt22
Tirsdag 22. Oktober,
17:00 Supertirsdag
Samling for barn / junior, med Bibel-forteljing, song, aktivitetar. Bollar og saft på slutten av samlinga. Ei gruppe for dei som er under skulealder (barn under 3 år må ha følgje av ein vaksen), og ei gruppe frå 1.klasse og oppover.
 
Okt23
Onsdag 23. Oktober,
19:00 Bibel og bønn
 
Okt27
Søndag 27. Oktober,
11:00 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
VIP Minutes og Små Juveler for barna
 
Okt30
Onsdag 30. Oktober,
19:00 Bibel og bønn
 
Nov3
Søndag 3. November,
11:00 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
VIP Minutes og Små Juveler for barna
 
Nov5
Tirsdag 5. November,
17:00 Supertirsdag
Samling for barn / junior, med Bibel-forteljing, song, aktivitetar. Bollar og saft på slutten av samlinga. Ei gruppe for dei som er under skulealder (barn under 3 år må ha følgje av ein vaksen), og ei gruppe frå 1.klasse og oppover.
 
Nov6
Onsdag 6. November,
19:00 Bibel og bønn
 
Nov10
Søndag 10. November,
11:00 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
VIP Minutes og Små Juveler for barna
 
Nov13
Onsdag 13. November,
19:00 Bibel og bønn
 
Nov17
Søndag 17. November,
11:00 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
VIP Minutes og Små Juveler for barna
 
Nov19
Tirsdag 19. November,
17:00 Supertirsdag
Samling for barn / junior, med Bibel-forteljing, song, aktivitetar. Bollar og saft på slutten av samlinga. Ei gruppe for dei som er under skulealder (barn under 3 år må ha følgje av ein vaksen), og ei gruppe frå 1.klasse og oppover.
 
Nov20
Onsdag 20. November,
19:00 Bibel og bønn
 
Nov24
Søndag 24. November,
11:00 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
VIP Minutes og Små Juveler for barna
 
Nov27
Onsdag 27. November,
19:00 Bibel og bønn
 
Des1
Søndag 1. Desember,
11:00 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
VIP Minutes og Små Juveler for barna
 
Des3
Tirsdag 3. Desember,
17:00 Felles juleavslutning for barnearbeidet på Filadelfia
Siste samling i 2019, for BiA, Supertirsdag og RR. Foreldre og andre som har lyst er inviterte til samlinga saman med barna.
 
Des4
Onsdag 4. Desember,
19:00 Bibel og bønn
 
Des8
Søndag 8. Desember,
11:00 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
VIP Minutes og Små Juveler for barna
 
Des11
Onsdag 11. Desember,
19:00 Bibel og bønn
 
Des15
Søndag 15. Desember,
11:00 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
VIP Minutes og Små Juveler for barna
 
Des18
Onsdag 18. Desember,
19:00 Bibel og bønn
Des22
Søndag 22. Desember,
11:00 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
VIP Minutes og Små Juveler for barna