Dette er VIP Minutes

Dette er VIP Minutes

I annonser om omtale av møte på Filadelfia kan du ofte lesa at VIP Minutes er eitt av innslaga på programmet. VIP Minutes? Her er forklaringa.

VIP Minutes står for ei spesiell tid, gjerne 15-20 minuttar, som er avsett til Very Imoportant Persons (VIP) = svært viktige personar. I  Guds auge er alle svært viktige, men i vår samanheng har me valt å understreka at dette særleg gjeld borna. Jesus viste det sjølv ved å gi ekstra merksemd og tid til dei små. Me trur han framleis er svært oppteken av at neste generasjon skal få inngåande kjennskap til innhaldet i Bibelen og innhaldet i ekte kristenliv så tidleg som  mulig.

VIP Minutes er først og fremst formidling av bibelforteljingar for dei små, gjerne ved hjelp av den nyaste og beste utgåva av den klassske flanellografen. Under VIP Minutes kjem gjerne borna fram til dei fremste stolrekkene for å få alt med seg. Av og til får dei premiar, av ulike grunnar. Seinare oppheld gjerne dei minste borna seg i leikekroken under tilsyn av foreldre, før dei etter ein times tid gå ut for å få kveldsmat. For dei andre held møtet fram.

Det viser seg at også foreldre, besteforeldre, tanter og onklar og andre vaksne får stort utbyte av denne enkle forteljingsforma. Og det blir kjekkare for heile familien å gå på møte når dei veit at det er opplegg for alle aldersgrupper.

Ruth Linda Årre, Erna Vestvik Andersen og fleire andre har hatt ansvaret for VIP Minutes så langt .

Kalender
Fredag 18. Oktober,
19:00 Bibeltime - temasamling
Tema: Tidens tegn varsler Jesu gjenkomst. Bibelundervisning v/Terje Berg
Søndag 20. Oktober,
11:30 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
Tema: Tidens tegn varsler Jesu gjenkomst. Tale av Terje Berg. Dobbelt-bibeltime med...
Tirsdag 22. Oktober,
17:00 Supertirsdag
Samling for barn / junior, med Bibel-forteljing, song, aktivitetar. Bollar og saft...
Onsdag 23. Oktober,
19:00 Bibel og bønn
Lørdag 26. Oktober,
10:00 Innsamlingsaksjon SOS Ukraina
Innsamling av klede og sko til fattige i Ukraina i samarbeid med stiftinga Open...
Søndag 27. Oktober,
16:00 Storbasar - SOS Ukraina
Appell v/Halvard Hasseløy. Lodd- og åresalg. Mange flotte gevinstar.
Onsdag 30. Oktober,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 3. November,
11:30 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
Tale av Roald Lidal, informasjon om New Life Ministries sitt arbeid. VIP Minutes...