BiA - Barnekoret i Auklandshamn

Det nye barnekoret starta på Filadelfia 1. september. Heile 24 barn møtte til første øving. Koret øver tirsdagar i partalsveker kl. 17-18, og passar for deg som er frå 3 år, til og med 3. klasse.

Ruth Linda Årre er leiar/kontaktperson. Medleiarar: Oddrun Jacobsen, Lydia Stueland

Hovudmålgruppe for koret er, som det står over, frå 3 år tom. 3. klasse, men det vil være ope for både mindre og større barn, dersom dei har lyst. Barn under 3 år må være i følgje med føresett / annan vaksen.

På øvingane kjem me til å starte med ei øvings-økt, før det blir ein pause der det blir Bibel-forteljing og leik. Så sluttar me av med ei ny øvings-økt. Nokre gonger kosar me oss litt ekstra i pausen, med noko godt å ete. :)

Me baserer oss mykje på singback, så då er det jo også ein moglegheit å skaffe CD'ar og øve heime, om ein vil det.

Me har laga ei hemmelig FB-side til barnekoret, der me kan leggje til føresette til barn som er med i koret. Her vil det bli lagt ut song-oppdrag og andre beskjedar. (Føresette som ikkje er på FB vil sjølvsagt få beskjed på annan måte.)

Me ber om innbetaling av kontingent, 50 kr. pr. år, ved registrering.

Kalender
Fredag 18. Oktober,
19:00 Bibeltime - temasamling
Tema: Tidens tegn varsler Jesu gjenkomst. Bibelundervisning v/Terje Berg
Søndag 20. Oktober,
11:30 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
Tema: Tidens tegn varsler Jesu gjenkomst. Tale av Terje Berg. Dobbelt-bibeltime med...
Tirsdag 22. Oktober,
17:00 Supertirsdag
Samling for barn / junior, med Bibel-forteljing, song, aktivitetar. Bollar og saft...
Onsdag 23. Oktober,
19:00 Bibel og bønn
Lørdag 26. Oktober,
10:00 Innsamlingsaksjon SOS Ukraina
Innsamling av klede og sko til fattige i Ukraina i samarbeid med stiftinga Open...
Søndag 27. Oktober,
16:00 Storbasar - SOS Ukraina
Appell v/Halvard Hasseløy. Lodd- og åresalg. Mange flotte gevinstar.
Onsdag 30. Oktober,
19:00 Bibel og bønn
Søndag 3. November,
11:30 Bønn før søndagsmøte
12:00 Søndagsmøte
Tale av Roald Lidal, informasjon om New Life Ministries sitt arbeid. VIP Minutes...